SHINDE, G.B. & CHINCHOLIKAR, L.N. (1980)
Mixophyllobothrium okamuri gen. nov. sp. nov. (Cestoda: Tetraphyllida) from Trygon sephen at Ratnagiri, India. Rivista di Parassitologia, 41: 413–417