HILDEBRAND, S.F. (1948)
A new genus and five new species of American fishes. Smithsonian Miscellaneous Collections, 110 (9): 1–15
MANTILLA, L. (1998)
Lista de especies elasmobranquios de Colombia. Rev. Fen. Anat. Vol I.