Neifar, L. & Euzet, L. & Ben Hassine, O.K. (2001)
Monocotylidae (Monogenea) nouveaux parasites de Rhinobatos rhinobatos (Euselachii, Rhinobatidae). Zoosystema, 23(4), 659–667
Derbel, H. & Chaari, M. & Neifar, L. (2022)
Checklist of the Monogenea (Platyhelminthes) parasitic in Tunisian aquatic vertebrates. Helminthologia, 59(2), 179–199
DOI: 10.2478/helm-2022-0012