de Meijer, P. (1973)
Haaietanden en andere fossielen uit de transgressielaag aan de basis van het Ledien bij Aalst. GEA, 6(1): 31-37