van de Geyn, W. (1937)
Das Tertiär der Niederlande mit besonderer Berücksichtigung der Selachier-Fauna. Leidsche Geologische Mededelingen,(9): 177–361, pl. 1–15, 4 cartes.
van den Bosch, M. (1969)
Het Mioceen Van Delden. III: De Selachiërfauna int de miocene afzettingen in het Twente-kanaal bij Delden. Publicatiës van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg, 29: 25–36
Bengevoord, J. (1973)
De haaienfauna uit het Mioceen van Miste. Grondboor en Hamer, 27(3), 75–81