Zhelezko, V.I. & Kozlov, V.A. (1999)
Elasmobranhii i biostratigraphia paleogena Zauralia i Srednei Asii. (Elasmobranchii and Palaeogene biostratigraphy of Transural and Central Asia). Materialy po stratigrafii i Paleontologii Urala, 3: 324 pp, Ekaterinburg: UrO RAN