van den Bosch, M. (1969)
Het Mioceen Van Delden. III: De Selachiërfauna int de miocene afzettingen in het Twente-kanaal bij Delden. Publicatiës van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg, 29: 25–36