Dica, E.P. (2005)
Studii paleoambientale in formatiumile paleogene din NV-ul Depresiunii Transilvaniei pe baza asociaţiilor ihtiologice. Revista de Politica Stiintei si Scientometrie, Numar Special 2005: 1–77