BENNETT, M.B. & HEUPEL, M.R. & BENNETT, S.M. & PARKER, A.R. (1997)
Sheina orri (Myodocopa: Cypridinidae), an ostracod parasitic on the gills of the epaulette shark, Hemiscyllium ocellatum (Elasmobranchii: Hemiscyllidae). International Journal for Parasitology, 27 (3): 275–281
DOI: 10.1016/S0020-7519(96)00201-9