Lasso, C.A. & Donascimiento, C. & Morales-Betancourt, M.A. & Lasso-Alcala, O.M. (2015)
Parasitism of freshwater stingrays (Potamotrygonidae) by hematophagous catfishes (Vandelliinae). Ichthyological Exploration of Freshwaters, 26(1), 83–86