VAN HASSELT, J.C. (1823)
Uittreksel uit een' brief van Dr. J. C. van Hasselt, aan den Heer C. J. Temminck. Algemein Konst– en Letter–bode I Deel, (20): 315–317