Centrophorus kaikourae WHITLEY, 1934 CMC lost Holotype