Centrophorus kaikourae Whitley, 1934 CMC lost Holotype