Sá, C. (1)
Sa-La, E. (1)
Saad, A. (8)
Saad, A.A. (4)
Saad, G. (3)
Saad, P.A. (1)
Saadaoui, A. (2)
Saadat, M. (2)
Saalmann, F. (1)
Saavedra, R.A. (2)
Saavedra-Sotelo, N.C. (8)
Saayman, A. (1)
Saayman, M. (1)
Saba, R. (1)
Sabadel, A.J.M. (1)
Sabadin, D.E. (9)
Sabaj Perez, M.H. (2)
Sabaj, M.H. (1)
Sabalones, J. (4)
Sabando, M.A. (1)
Sabarros, P. (1)
Sabarros, P.S. (7)
Sabatier, M. (2)
Sabatini, A. (2)
Sabbagh, S.M. (1)
Sabbatini, R. (1)
Sabbio, A. (1)
Sabelli, B. (4)
Sabir, J.S.M. (1)
Sabir, M.J. (1)
Saborido, F. (2)
Saborido-Rey, F. (2)
Sabub, B. (4)
Sacau, M. (1)
Sacchi, C. (1)
Sacchi, O. (1)
Sacco, U. (1)
Sacedón, R. (1)
Sach, V. (1)
Sach, V.J. (1)
Sachett, J.D.G. (1)
Sachs, M.S. (1)
Sachse, M.L. (1)
Sada, E. (3)
Saddler, L. (1)
Saddlier, S.R. (1)
Sade, A. (2)
Sadeghi Vilni, S. (1)
Sadhasivam, G. (1)
Sadikaj, R. (1)
Sadio, O. (1)
Sadiyah, L. (1)
Sadler, C. (1)
Sado, T. (1)
Sadorf, E.M. (1)
Sadovy de Mitcheson, Y. (1)
Sadovy, Y. (1)
Sadowsky, V. (24)
Saebo, A. (1)
Saebo, P.C. (1)
Saeed, F.N. (1)
Saeki, H. (1)
Saemundsson, B. (2)
Saenz, J.C. (1)
Saenz, J.P. (1)
Saenz-Angudelo, P. (1)
Saénz-Okuyama, P. (2)
Saenz-Quinones, I.A. (1)
Saetersdal, T.S. (1)
Saetta, G. (1)
Saez, G. (6)
Saez, R. (1)
Sáez, S. (7)
Sáez-Liante, R. (3)
Saffarian, J. (1)
Safford, J.M. (1)
Safina, C. (1)
Safrit, G.W. (5)
Sagaev, D.I. (1)
Sagarese, S.R. (7)
Sagarminaga Van Buiten, R. (1)
Sage, M. (7)
Sagedón, R. (1)
Saglam, C. (2)
Saglam, H. (3)
Saglam, N. (1)
Saglam, N.E. (1)
Sagne, C. (1)
Saha, N.C. (1)
Saha, S. (1)
Saha, T. (2)
Sahari, M.A. (1)
Sahatrakul, K. (1)
Sahhi, A. (1)
Sahin, A. (1)
Sahney, S. (1)
Sahni, A. (7)
Sahoo, A.K. (1)
Sahoo, Yv. (1)
Sahraoui, H. (1)
Sahu, S.K. (1)
Sahyoun, R. (1)
Said, A. (2)
Said, R. (1)
Saïdi, B. (31)
Saidumohamed, B.E. (1)
Saied, M. (1)
Saify, Z.S. (2)
Saika, S. (1)
Sailler, A. (1)
Saine, A. (1)
Sainsbury, K.J. (3)
Saint Martin, J.-P. (1)
Saint Martin, J.P. (1)
Saint Martin, S. (2)
Saint'pierre, T.D. (3)
Saint-Paul, U. (1)
Saint-Pierre, S. (1)
Saint’pierre, T.A. (1)
Saint’pierre, T.D. (2)
Saisu, H. (6)
Saito, H. (1)
Saito, K. (4)
Saito, M. (2)
Saito, N. (1)
Saito, T. (3)
Saitoh, E. (1)
Saitoh, K. (2)
Sajedianfard, J. (1)
Sajeela, K.A. (2)
Sajeevan, M.K. (2)
Sajjadi, M.M. (2)
Sajwan, K.S. (1)
Sak, S. (1)
Sakaguchi, H. (1)
Sakaguchi, M. (1)
Sakai, J. (1)
Sakai, M. (4)
Sakai, S. (1)
Sakai, T. (1)
Sakai, Y. (1)
Sakakibara, S. (2)
Sakala, J. (1)
Sakalli, A. (2)
Sakamoto, K. (1)
Sakamoto, O. (4)
Sakamoto, T. (5)
Sakanari, J. (1)
Sakanari, J.A. (2)
Sakarya, Y. (1)
Sakata, C. (1)
Sakinan, S. (2)
Sakita, M. (1)
Sakiyama, D.T.P. (1)
Sakiyama, T. (2)
Sakuma, A.M. (1)
Sakuragui, M.M. (1)
Sakurai, M. (1)
Sala, A. (2)
Sala, E. (9)
Sala, J.E. (1)
Sala-Bozano, M. (1)
Salah, J. (2)
Salah, N.M. (1)
Salahi, M. (1)
Salama, Y. (1)
Salamat, N. (2)
Salame, I. (2)
Saland, L.C. (1)
Salaneck, E. (1)
Salari, M.A. (1)
Salas-Garzon, Z. (1)
Salas-Gismondi, R. (4)
Salas-Monreal, D. (2)
Salas-Singh, C. (2)
Salati, A.P. (1)
Salaun, M. (1)
Salazar, C. (2)
Salazar, F.T. (1)
Salazar, H. (2)
Sálazar-Cu, N.H. (1)
Salazar-Hermoso, F. (1)
Salcedo, J.L. (1)
Salcedo, M.A. (1)
Saldana-Ruiz, L.E. (4)
Saldanha, L. (2)
Saldarriaga, M. (1)
Saldierna-Martínez, R.J. (1)
Saleeby, C.R. (1)
Saleem, M. (2)
Salem, A. (5)
Salem, M. (2)
Salerno, S. (1)
Sales, G. (2)
Sales, J.B. (1)
Sales, J.B.D. (2)
Sales, J.B.L. (4)
Sales, M.A.N. (1)
Sales, N.G. (1)
Sales, R.S.D. (1)
Salewski, M. (1)
Salfeld, H. (1)
Salfinger, M. (1)
Salgado, A. (1)
Salgado, M.S. (1)
Salgado, P. (1)
Salgado-Maldonado, G. (1)
Salgado-Ugarte, I.H. (3)
Salge, P.G. (1)
Salim, E. (1)
Salim, M.G. (1)
Salinas de León, P. (1)
Salinas, E. (1)
Salinas-de León, P. (1)
Salinas-De-León, P. (23)
Salinas-Zavala, C.A. (2)
Salini, J. (5)
Salini, J.P. (4)
Salisbury, S.W. (1)
Sallaberry-Pincheira, P. (2)
Sallan, L. (1)
Sallan, L.C. (2)
Salmani, S. (1)
Salmaso, R. (1)
Salmerón Jiménez, F. (1)
Salmerón, F. (5)
Salminen, J. (1)
Salmon, L. (1)
Salmon, T. (6)
Salmond, J. (1)
Salmonsson, R. (1)
Salo, W.L. (3)
Salome Rangel, M. (1)
Salomidi, M. (1)
Salomon, C.D. (1)
Salomón-Aguilar, C.A. (1)
Salsabila, A. (1)
Salsotto-Cattaneo, M.T. (1)
Salter, J.W. (1)
Saltzman, J. (1)
Salvador, C.H. (1)
Salvador, R.B. (2)
Salvadori, S. (1)
Salvati, E. (1)
Salvatore, F. (2)
Salvatore, V. (1)
Salviani, H. (1)
Salvo, A. (1)
Salyapongse, A. (1)
Samaai, T. (1)
Samaha, Z. (1)
Samain, S. (1)
Samal, R. (1)
Samaniego, B.R. (1)
Samanta, R. (1)
Samanta, S. (1)
Samat, A. (2)
Sambora, L. (1)
Sambou, B.S. (3)
Samejima, T. (1)
Sames, B. (1)
Samidon, M. (1)
Samiengo, B. (9)
Samitra, D. (2)
Sammarone, M. (1)
Sammut, R. (1)
Samoilys, M. (3)
Samoilys, M.A. (1)
Samonds, K.E. (3)
Sampaio, C. (1)
Sampaio, C.L.S. (9)
Sampaio, E. (7)
Sampaio, I. (12)
Sampaio, V.S. (1)
Sampathkumar, P. (1)
Sampedro, G. (3)
Sampedro, P. (1)
Sampelayo, P.H. (1)
Sampels, S. (1)
Sampera, C. (1)
Sample, S.H. (1)
Sample, W.R. (1)
Sampson, L. (2)
Sampson, M. (3)
Samudzi, C.T. (1)
Samuel, M. (1)
Samuel, N. (4)
Samways, M.J. (1)
San Filippo, R.A. (1)
San Martin, M.J. (16)
San Miguel, G. (1)
San Román, N.A. (1)
San, M.K. (1)
San-Tos, M. (1)
Sanadi, R.B. (2)
Sanaka, S. (1)
Sancar, S. (1)
Sanches, E.G. (9)
Sanches, J.G. (1)
Sanches, M. (1)
Sanchez, A.C. (1)
Sanchez, A.J. (1)
Sanchez, C. (2)
Sanchez, E. (1)
Sánchez, E.I. (2)
Sánchez, F. (27)
Sánchez, G.A. (2)
Sanchez, I. (1)
Sanchez, J. (1)
Sanchez, L. (9)
Sánchez, M.M. (1)
Sánchez, O.E. (1)
Sanchez, P. (1)
Sanchez, P.M. (1)
Sanchez, R. (3)
Sanchez, R.L. (1)
Sanchez, R.M. (1)
Sanchez, S. (2)
Sanchez-Campos, N. (1)
Sanchez-Carnero, N. (1)
Sanchez-Castro, J.L. (1)
Sánchez-de Ita, J.A. (1)
Sánchez-Duarte, P. (3)
Sánchez-Farías, N. (4)
Sanchez-Fortun, M. (1)
Sánchez-García, F. (1)
Sánchez-Gómez, P.M. (1)
Sánchez-González, A. (14)
Sánchez-Hernández, B. (1)
Sanchez-Hernandez, X. (1)
Sánchez-Hernández, X.E. (1)
Sánchez-Jiménez, J.A. (1)
Sánchez-Latorre, C. (1)
Sanchez-Leal, R. (1)
Sanchez-Lizaso, J.L. (2)
Sanchez-Murillo, R. (1)
Sanchez-Osuna, K. (1)
Sánchez-Quintana, D. (2)
Sánchez-Rea, A. (3)
Sanchez-Santillan, N. (1)
Sanchez-Scaglioni, R. (1)
Sánchez-Teyer, L.F. (1)
Sánchez-Tocino, L. (1)
Sánchez-Villagra, M.R. (6)
Sanchíz, B. (1)
Sancho, A. (1)
Sancho, G. (6)
Sancho-Vazquez, F. (2)
Sanciangco, J.C. (2)
Sancristobal, I. (1)
Šanda, R. (2)
Sandblom, E. (2)
Sandell, R.D. (1)
Sander, P.M. (2)
Sander, T.E. (1)
Sanders, A.S. (1)
Sanders, B.M. (1)
Sanders, J. (2)
Sanders, R. (1)
Sanderson, M. (1)
Sandhoff, K. (1)
Sandhya, S. (1)
Sandland, R.L. (1)
Sandoval, C.M. (1)
Sandoval-Castillo, J. (13)
Sandoval-Castillo, J.R. (1)
Sandoval-Herrera, N.I. (2)
Sandoval-Laurrabaquio, A.N. (1)
Sandoval-Laurrabaquio, N. (2)
Sandoval-Laurrabaquio-Alvarado, N. (1)
Sandoval-Londoño, A. (2)
Sandoval-Ramírez, A. (1)
Sandrasegeren, R. (1)
Sands, G. (1)
Sandstrom, P. (1)
Sanford, C.P. (5)
Sanford, C.P.J. (3)
Sang, S. (1)
Sang, T.-K. (1)
Sang, Y.X. (1)
Sanger, R. (1)
Sangermano, I. (1)
Sanghvi, M. (1)
Sangster, G. (1)
Sanguinetti, C. (1)
Sangün, M.K. (3)
Sani, L.M.I. (1)
Sanjari, S. (1)
Sanjeevan, V.N. (2)
Sanjuan, A. (1)
Sanjuan, T. (1)
Sanjuan-Muñoz, A. (3)
Sankar, K. (1)
Sankey, J. (1)
Sankhala, R.S. (1)
Sanli, N.O. (1)
Sanmartín, M.L. (4)
Sannaes, H. (1)
Sano, K. (2)
Sano, M. (3)
Sano, O. (1)
Sano, Y. (2)
Sanpera, C. (1)
Sans-Coma, V. (16)
Sansó, B. (1)
Sansom, I.J. (12)
Sansom, R.S. (1)
Sanson, B. (1)
Sant'Ana, R. (1)
Sant, G. (6)
Santalucita, F. (1)
Santamaria, N. (2)
Santamarina, P. (1)
Santana, F. (3)
Santana, F.M. (28)
Santana, H. (1)
Santana, J.I. (2)
Santana, L.F. (1)
Santana, O. (2)
Santana, P. (1)
Santana, R.F. (1)
Santana-del-Pino, A. (1)
Santana-Garcon, J. (4)
Santana-Hernández, H. (6)
Santana-Morales, O. (20)
Santana-Piñeros, A.M. (1)
Santander Neto, J. (2)
Santander, J. (1)
Santander-Neto, J. (14)
Santaquiteria, A. (1)
Santi, G. (2)
Santi, L.M. (1)
Santi, P.A. (1)
Santiago Contreras, J. (1)
Santiago, I.A.M. (1)
Santiago, J. (7)
Santiago, J.A. (1)
Santiago, R. (2)
Santiago-Alarcon, D. (1)
Santic, M. (8)
Santillan-Lugo, B. (1)
Santillana, S. (1)
Santillana, S.N. (1)
Santillo, D. (2)
Santin, A. (2)
Santini, F. (1)
Santiz-Gomez, M.A. (1)
Santomé, J.A. (2)
Santoni, M.C. (1)
Santora, J.A. (2)
Santoro, A. (4)
Santoro, G. (1)
Santoro, M. (7)
Santoro, M.L. (2)
Santos de Moura, M. (1)
Santos de Silva, R. (1)
Santos Domingos, J.F. (1)
Santos Dos Santos, P.R. (1)
Santos Motta, F. (1)
Santos, A. (1)
Santos, A.A.R. (1)
Santos, A.L. (2)
Santos, A.M. (10)
Santos, A.M.A. (1)
Santos, A.N. (1)
Santos, B. (1)
Santos, B.A. (1)
Santos, C. (7)
Santos, C.C. (4)
Santos, C.F. (2)
Santos, C.P. (11)
Santos, D.N. (1)
Santos, D.N.E. (1)
Santos, E.B. (1)
Santos, H. (1)
Santos, H.F. (1)
Santos, H.R.S. (7)
Santos, I.R. (5)
Santos, J. (6)
Santos, J.C. (1)
Santos, J.D. (1)
Santos, J.L. (2)
Santos, J.M. (1)
Santos, J.V. (1)
Santos, K.M. (1)
Santos, L. (1)
Santos, L.M. (1)
Santos, L.N. (1)
Santos, L.V. (1)
Santos, M. (5)
Santos, M.A. (1)
Santos, M.A.R. (1)
Santos, M.B. (1)
Santos, M.D. (2)
Santos, M.J. (4)
Santos, M.M. (2)
Santos, M.N. (16)
Santos, M.N.D. (1)
Santos, M.Q.C. (1)
Santos, M.Q.D. (2)
Santos, N.L. (1)
Santos, P.R.S. (3)
Santos, P.R.S.Dos (1)
Santos, R. (3)
Santos, R.D.S. (1)
Santos, R.G. (1)
Santos, R.S. (11)
Santos, S.R. (3)
Santos, V. (2)
Santos-Bustos, N.G. (1)
Santos-Durán, G. (1)
Santos-Duran, G.N. (6)
Santos-Martínez, A. (1)
Santos-Moreno, A. (1)
Santos-Neto, E. (2)
Santos-Neto, M. (1)
Santucci, R. (1)
Santucci, V.L. (11)
Santucci, V.L.Jr. (1)
Sanz, E. (1)
Sanz, J.-L. (1)
Sanz, J.L. (2)
Sanz, N. (2)
Sanz-Brau, A. (1)
Sanzhez, A.C. (1)
Sanzida, N.J. (1)
Sanzogni, R.L. (1)
São Clemente, S.C. (3)
Sao, S. (1)
Saoca, C. (1)
Saoud, M. (3)
Saoud, M.F.A. (2)
Saperas, N. (2)
Sapozhnikova, Y. (1)
Saputra, R.F. (1)
Sarà, M. (3)
Sarabia, R. (1)
Sarada, S. (9)
Sarafrazi, A. (2)
Saraga-Babic, M. (2)
Saraiva, A. (2)
Saraiva, A.A.F. (1)
Saraiva, B.M. (1)
Sarangdhar, P.N. (8)
Sarasquete, C. (1)
Saravanan, R. (1)
Saravanane, N. (1)
Saravannane, N. (1)
Sarda, F. (2)
Sardella, N.H. (2)
Sardella, R. (1)
Sardenberg Salgado de Carvalho, M. (1)
Sardenne, F. (1)
Sardo, G. (2)
Sargent, J.R. (4)
Sarginson, J. (2)
Sarhan, M.M.H. (1)
Sari, H.M. (1)
Sarı, M. (1)
Sarkahian, A. (1)
Sarkar, A. (1)
Sarker, S. (1)
Sarmiento, D. (3)
Sarmiento, L. (1)
Sarmiento-Camacho, S. (1)
Sarmintohadi (1)
Sarna-Wojcicki, A.M. (1)
Saro, E. (1)
Sarr, O. (6)
Sarr, R. (5)
Sarre, A. (1)
Sarroca, E. (1)
Sarti, F. (1)
Sarti, G. (1)
Sartor, P. (14)
Sartoretto, S. (1)
Sartori, D. (1)
Sarwade, D.V. (2)
Sasagawa, I. (7)
Sasahara, R. (2)
Sasai, K. (2)
Sasaki, A. (1)
Sasaki, H. (2)
Sasaki, K. (4)
Sasaki, T. (1)
Sasal, P. (2)
Sasayama, Y. (12)
Sasidharan, R.S. (1)
Sasko, D.E. (1)
Sassa, S. (1)
Sassi, A. (1)
Sasso, F.S. (1)
Satake, H. (1)
Satake, M. (1)
Satchell, G.H. (13)
Sathianandan, T.V. (2)
Sathishkumar, R.S. (1)
Sathya Moorthy, P. (1)
Sathyan, N. (2)
Sathyanesan, A.G. (3)
Sato, F. (2)
Sato, I. (1)
Sato, K. (56)
Sato, M. (2)
Sato, R.M. (1)
Sato, T. (8)
Sato, Y. (6)
Satoh, Y. (3)
Satou, M. (1)
Satpathy, K.K. (1)
Satria, F. (1)
Satsangi, P.P. (1)
Satta, A. (1)
Sattar, S.A. (2)
Satterwhite, M. (2)
Sattler, M. (1)
Sauberer, M. (1)
Sauer, D.J. (4)
Sauer, W. (1)
Sauer, W.H.H. (7)
Sauka-Spengler, T. (4)
Saul, P. (1)
Saul, R. (1)
Saul, S. (1)
Saulino, J.T. (1)
Sauls, D. (1)
Saulus, A.A. (1)
Saunders, B. (2)
Saunders, B.J. (1)
Saunders, C.R. (1)
Saunders, D.C. (1)
Saunders, G.W. (2)
Saunders, K. (1)
Saunders, M.W. (3)
Saunders, R.A. (2)
Saunders, R.J. (2)
Saunders, T. (1)
Saunders, T.M. (1)
Saure, C. (1)
Saurette, G.J. (1)
Sautiere, P. (10)
Sautner, M. (1)
Sauvage, H.E. (17)
Sauvage, T. (1)
Sauzet, S. (1)
Savage, J. (1)
Savelev, S.V. (1)
Saveliev, P.A. (1)
Savetsky, E. (1)
Saville, K.J. (1)
Savin, A.B. (2)
Savina, M. (1)
Savini, A. (1)
Savinykh, V.F. (2)
Savitskiy, Yu.V. (1)
Savoca, D. (1)
Savoca, S. (6)
Savolainen, V. (6)
Savoy, T. (1)
Savtchenko, A.S. (1)
Sawada, T. (4)
Sawant, S.S. (1)
Sawasaki, T. (1)
Sawfish Network (1)
Sawyer, J.F. (2)
Sawyer, R.T. (3)
Sawyer, W.H. (6)
Sawyna, J.M. (1)
Sawynok, W. (1)
Saxrud, K.M. (1)
Sayago-Gil, M. (2)
Sayari, N. (1)
Sayer, C. (2)
Saygu, İ. (5)
Sayin, D. (1)
Sayles, L.P. (1)
Sayyaf Dezfuli, B. (1)
Sazima, I. (7)
Sazonov, N.N. (1)
Sbeta, A. (1)
Sbragaglia, V. (1)
Sbrana, A. (4)
Sbrana, M. (9)
Scacco, U. (30)
Scaillet, R. (1)
Scala, A. (1)
Scales, K.L. (5)
Scales, M.J. (1)
Scalise, S. (1)
Scamargo, S.M. (1)
Scanes, C.G. (1)
Scannella, D. (9)
Scarabino, F. (2)
Scarabotti, P.A. (5)
Scarcella, G. (6)
Scarcelli, F. (2)
Scarfe, A.D. (2)
Scarpaci, C. (4)
Scarponi, V. (1)
Scarr, A. (1)
Scarr, M. (1)
Scarr, M.J. (1)
Scattergood, L.W. (3)
Scenna, L. (1)
Scenna, L.B. (13)
Schaaf-da Silva, J.A. (3)
Schaaf-Dasilva, J.A. (3)
Schaal, G. (10)
Schaap, A.H. (1)
Schaarschmidt, T. (1)
Schaber, M. (2)
Schad, G.A. (1)
Schädel, M. (1)
Schaefer, A.M. (2)
Schaefer, J. (1)
Schaefer, J.T. (5)
Schaefer, K. (1)
Schaefer, K.M. (4)
Schaefer, S.N. (1)
Schaefer, T. (1)
Schaefers, P. (1)
Schaeffer, B. (7)
Schaeffner, B.C. (25)
Schäfer, B.T. (1)
Schäfer, E. (1)
Schafer, P.J. (1)
Schaff, B.J. (1)
Schaff, C.R. (1)
Schaffeld, M. (3)
Schaffer, F.X. (1)
Schäffer, L. (1)
Schaffer, P. (1)
Schaffer, P.A. (1)
Schaffert, C. (1)
Schafhäutl, K.F. (2)
Schaible, E. (2)
Schakmann, M. (2)
Schalch, F. (1)
Schaller, P. (1)
Schallert, R. (2)
Schallert, R.J. (9)
Schanche, C. (1)
Schaper, A. (1)
Schärer, M. (1)
Scharer, R.M. (16)
Schärer-Umpierre, M. (3)
Scharf, F.S. (1)
Scharold, J. (3)
Scharold, J.V. (1)
Scharrer, E. (1)
Schartl, M. (1)
Schauerte, N. (1)
Schaufler, L. (2)
Schauinsland, H.H. (1)
Schaumberg, G. (7)
Schedel, F.D.B. (1)
Scheer, U. (3)
Scheffel, C. (2)
Scheffler, S.M. (2)
Scheidt, D. (1)
Scheidt, D.M. (2)
Scheidt, G. (1)
Schein, J.P. (1)
Scheinin, A. (8)
Scheinin, A.P. (1)
Scheinpflug, R. (2)
Schejter, L. (2)
Schell, S.C. (2)
Schell, T. (1)
Scheller, R.H. (1)
Schellhorn, R. (1)
Schellhorn, S. (1)
Schelly, R.C. (2)
Schembri, P.J. (9)
Schembri, S. (1)
Schembri, T. (5)
Schenbri, T. (1)
Schendel, C. (1)
Schenk, A. (2)
Schenk, N. (1)
Scher, H.D. (1)
Scherpenstein, M. (1)
Scherrer, S. (2)
Scheuermann, D.W. (1)
Scheuren-Acevedo, S.M. (1)
Scheyer, T.M. (2)
Schiariti, A. (1)
Schick, M. (1)
Schick, R.S. (1)
Schieber, J.J. (2)
Schieber, N.L. (1)
Schieble, C. (1)
Schieck, H. (1)
Schiele, M. (1)
Schifferer, R. (1)
Schifiliti, M. (1)
Schilack, V. (1)
Schilds, A. (2)
Schillaci, F. (3)
Schiller, L. (1)
Schilling, B. (1)
Schilling, C.D. (1)
Schilling, J. (1)
Schilling, J.W. (1)
Schils, T. (2)
Schimerlik, M. (1)
Schimper, W.P. (1)
Schindler, D.E. (1)
Schindler, K. (1)
Schindler, M. (4)
Schindler, T. (32)
Schinina, E. (1)
Schinz, H.R. (1)
Schiöth, H.B. (5)
Schiott, S. (1)
Schirer, J. (1)
Schirmer, A.E. (2)
Schito, P. (1)
Schlacher, T.A. (2)
Schlader, R. (3)
Schlaff, A. (1)
Schlaff, A.M. (5)
Schlampp, V. (1)
Schlatter, E. (9)
Schlegel, H. (2)
Schleimer, A. (2)
Schlemermeyer, E. (1)
Schlenk, D. (4)
Schlenker, L.S. (1)
Schlernitzauer, D.A. (4)
Schlesiger, E. (1)
Schlicht, F.G. (1)
Schlickmann, O.R.C. (1)
Schliemann, U. (1)
Schliewen, U. (3)
Schliewen, U.K. (5)
Schligler, J. (1)
Schlobin, N.A. (1)
Schloesser, R. (1)
Schlögl, J. (1)
Schlönbach, A. (1)
Schlosser, M. (3)
Schlotheim, E.F. (1)
Schlotterbeck, T. (1)
Schluessel, V. (39)
Schlunegger, F. (1)
Schlüter, C.L. (1)
Schluter, S.F. (16)
Schmeinda, R. (1)
Schmeisser Mckean, R.L. (1)
Schmid, E.E. (1)
Schmid, H.-P. (1)
Schmid, H.H.O. (3)
Schmid, K. (5)
Schmid, R. (1)
Schmid, T.H. (3)
Schmid, T.N. (1)
Schmidt, B. (1)
Schmidt, B.F. (1)
Schmidt, C. (4)
Schmidt, C.L. (1)
Schmidt, D. (1)
Schmidt, E. (1)
Schmidt, G.D. (7)
Schmidt, J.D. (1)
Schmidt, J.V. (5)
Schmidt, K. (1)
Schmidt, M. (1)
Schmidt, M.J. (1)
Schmidt, P.J. (2)
Schmidt, T.C.S. (1)
Schmidt, T.H. (2)
Schmidt, T.W. (3)
Schmidt, W.J. (3)
Schmidt, Z. (1)
Schmidt-Kittler, N. (1)
Schmidt-Nielsen, B. (3)
Schmidt-Nielsen, K. (1)
Schmidt-Posthaus, H. (2)
Schmidt-Roach, A.C.J. (1)
Schmidt-Roach, S. (1)
Schmiegel, S. (1)
Schmitt, J.D. (1)
Schmitt, J.G. (1)
Schmitt, K.-H. (2)
Schmitt, T.L. (3)
Schmitter, J.J. (2)
Schmitz, E. (1)
Schmitz, L. (3)
Schmole, S. (1)
Schmuecker, K. (2)
Schnabel, K. (1)
Schnakenbeck, W. (2)
Schneedbeli, W. (1)
Schneider, C. (4)
Schneider, C.O. (1)
Schneider, D. (1)
Schneider, E.V.C. (5)
Schneider, H. (5)
Schneider, I. (2)
Schneider, J.G. (1)
Schneider, J.W. (45)
Schneider, R.A. (1)
Schneider, S. (3)
Schneider, V.P. (2)
Schneider, W. (4)
Schneiderman, N. (1)
Schnermann, J. (1)
Schnetz, L. (5)
Schnyder, J. (1)
Schobernd, C.M. (1)
Schoch, R. (1)
Schoch, R.R. (2)
Schoeman, D.S. (1)
Schoeman, R.P. (1)
Schoen, A.N. (3)
Schoen, S.N. (2)
Schoepf, U.J. (1)
Schoepp, R.J. (1)
Schofield, G. (1)
Schofield, J.P. (1)
Schofield, P. (1)
Schofield, P.J. (1)
Scholl, M.C. (11)
Schöllmann, L. (1)
Scholz, D.L. (1)
Scholz, H. (2)
Scholz, H.C. (1)
Scholz, P. (1)
Scholz, T. (8)
Scholze, F. (2)
Schönberger, K. (1)
Schöne, S. (1)
Schooler, J.M. (1)
Schooler, N.K. (1)
Schouest, M. (1)
Schouten, H. (1)
Schouten, M. (1)
Schouten, S. (2)
Schram, E. (1)
Schrama, J.W. (1)
Schramm, M.J. (1)
Schrank, E. (1)
Schratwieser, J. (1)
Schraut, G. (2)
Schreiber, C. (4)
Schreiber, J.H. (1)
Schreiber, R. (1)
Schreiner, A. (1)
Schreiner, C. (1)
Schrey, A.W. (2)
Schrobback, P. (1)
Schröder, D. (1)
Schröder, P. (2)
Schröder-Adams, C. (1)
Schroeder, D.M. (5)
Schroeder, R.E. (1)
Schroeder, W.C. (28)
Schroeter, E. (1)
Schroeter, E.R. (2)
Schroff, S. (1)
Schubert, J.A. (1)
Schuchman, D.B. (1)
Schuck, H.A. (1)
Schuijf, A. (1)
Schuitema, O. (1)
Schuler, K. (1)
Schuler, M. (1)
Schuliar, Y. (1)
Schülke, I. (1)
Schulman, A.D. (1)
Schulp, A.S. (7)
Schulte, J.M. (1)
Schulte, P.M. (2)
Schulte, U. (1)
Schultess, J. (1)
Schulting, R.J. (1)
Schultka, S. (1)
Schultz, A. (1)
Schultz, A.G. (1)
Schultz, C. (1)
Schultz, C.L. (5)
Schultz, J. (1)
Schultz, J.A. (1)
Schultz, J.K. (3)
Schultz, L.P. (7)
Schultz, M. (1)
Schultz, M.B. (1)
Schultz, O. (32)
Schultz, S.A. (1)
Schultze, F. (1)
Schultze, H.-P. (9)
Schultze, H.P. (1)
Schulz, E. (1)
Schulz, I.K. (1)
Schulze, F.E. (1)
Schulze, G. (1)
Schulze, M.B. (2)
Schulze-Haugen, M. (1)
Schumacher, B.A. (15)
Schumacher, J. (1)
Schumann, D. (1)
Schurdak, M.E. (1)
Schutz, E. (1)
Schütz, H. (2)
Schuurmans Stekhoven, F.M.A.H. (1)
Schwab, I.R. (1)
Schwabe, C. (8)
Schwager, E. (1)
Schwanck, T.N. (3)
Schwandt, H. (1)
Schwartz, E.F. (1)
Schwartz, F.J. (69)
Schwartz, H.M. (1)
Schwartz, T.S. (1)
Schwarz, M. (1)
Schwarz, T.L. (1)
Schwarze, S. (2)
Schwarzhans, W. (1)
Schwarzmann, G. (1)
Schweigert, G. (10)
Schweinsberg, M. (1)
Schweiss, K.E. (2)
Schweitzer, J. (6)
Schweizer, R. (2)
Schwermann, A.H. (1)
Schweyer, L. (1)
Schwieterman, G.D. (7)
Schwimmer, D.R. (11)
Schwind, C. (3)
Schwingel, P.R. (6)
Sciacca, V. (2)
Sciarrotta, T.C. (1)
Scidmore-Rossing, K. (3)
Scillato-Yané, G.J. (1)
Sciutteri, V. (1)
Scivicco, M. (1)
Scofield, N.B. (1)
Scolley, K. (1)
Scorsby, W. (1)
Scott, A. (3)
Scott, A.C. (1)
Scott, B. (5)
Scott, B.R. (1)
Scott, C. (2)
Scott, E.O.G. (15)
Scott, F. (2)
Scott, G.C. (1)
Scott, G.W. (3)
Scott, H.A. (1)
Scott, J. (1)
Scott, J.B. (1)
Scott, J.P. (1)
Scott, K. (1)
Scott, M. (8)
Scott, M.E. (1)
Scott, M.G. (1)
Scott, P.W. (1)
Scott, R.M. (1)
Scott, T. (2)
Scott, T.D. (2)
Scott, T.R. (2)
Scott, W.B. (7)
Scott-Holland, T. (1)
Scott-Holland, T.B. (2)
Scotto, J. (1)
Scotts, G.L. (1)
Scronce, B.L. (1)
Scuba-Gray, M. (1)
Scudder, S.J. (1)
Scuderi, A. (2)
Scully, R.P. (1)
Scyphers, S.B. (4)
Seabra, R. (1)
Seacuteret, B. (1)
Seah, Y.G. (1)
Seakamela, S.M. (2)
Seale, A. (2)
Sealea, A.P. (1)
Sealey, K.S. (1)
Sealey, M. (2)
Sealey, M.J. (1)
Sealey, P.L. (1)
Sealock, R. (1)
Seaman, E. (1)
Seaman, H.B. (1)
Seamone, S. (2)
Seamone, S.G. (3)
Sears, W.T. (1)
Seat, L. (1)
Seavey, B.K. (1)
Seba, A. (1)
Sebastian, A.P. (1)
Sebastian, H. (1)
Sebastian, P. (1)
Sebastian, W. (3)
Sebastine, M. (1)
Sebe, K. (3)
Sebii, H. (2)
Sebtia, S. (1)
Secci-Petretto, G. (1)
Seck, A. (1)
Seck, A.A. (10)
Seck, A.A.A. (1)
Seck, K. (1)
Seco Pon, J.P. (1)
Secombes, C.J. (11)
Secor, D.H. (2)
Secretan, S. (2)
Secretariat Of The Southeast Asian Fisheries Development Center (2)
Section, V.F. (1)
Sedaghat, N. (2)
Sedano, F. (1)
Sedberry, G.R. (4)
Seddon, N. (1)
Sedgwick, O. (2)
Sedor, F.A. (3)
Seeger, T. (1)
Seegers, U. (1)
Seegis, D. (1)
Séeguigne, C. (1)
Seehagen, A. (2)
Seeley, R.H. (1)
Seely, M.S. (1)
Séeret, B. (1)
Seetha, P.K. (3)
Seeto, J. (2)
Sega, L.A. (1)
Segal, B. (1)
Segarich, M. (1)
Segars, A. (2)
Segreto, H.R.C. (1)
Segreto, R.A. (1)
Seguel, M.E. (1)
Seguenza, G. (2)
Seguenza, L. (1)
Seguigne, C. (4)
Segundo, J.P. (1)
Segura, A. (3)
Segura, A.M. (4)
Segura, C.C.E. (1)
Segura, C.E. (1)
Segura, J.L. (1)
Segura-Cobeña, E. (4)
Segura-Zarzosa, J.C. (1)
Sehgal, P.K. (2)
Seibel, B.A. (2)
Seibert, C.S. (5)
Seidel, R. (11)
Seidemann, D.E. (2)
Seidler, C.A. (1)
Seidu, I. (2)
Seidu, M. (2)
Seifert, F.D. (1)
Seifert, R. (1)
Seigel, J.A. (8)
Seilacher, A. (2)
Seisay, L.D. (1)
Seisay, M. (3)
Seisay, M.M.D. (1)
Seitz, A. (1)
Seitz, A.C. (9)
Seitz, J.C. (10)
Seitz, J.S. (1)
Seixas, M.J. (2)
Seixas, T.G. (1)
Sekey, W. (2)
Sekhar Chatterjee, N. (1)
Seki, M.P. (4)
Seki, T. (1)
Sekiguchi, R. (1)
Sekiguchi, T. (1)
Sekimoto, S. (1)
Sekine, H. (1)
Sekine, Y. (1)
Seko, M. (1)
Selinger, M. (1)
Selinsky, B.S. (1)
Sellami, M. (1)
Sellanes, J. (5)
Sellas, A.B. (3)
Sellheim, N. (1)
Sellier, N. (2)
Sellos, D.Y. (7)
Seltzer, V.B. (1)
Selvam, D. (1)
Selvam, R. (1)
Selvan, R. (1)
Selvanayagam, M. (1)
Selvaraj, G.S.D. (3)
Semba, Y. (14)
Sembiring, A. (6)
Semen'kov, P.G. (1)
Semeniuk, C.A.D. (2)
Semenjkov, P.G. (1)
Semesi, S. (1)
Seminara, C.I. (1)
Seminoff, J.A. (1)
Semmens, B.X. (7)
Semmens, J. (4)
Semmens, J.M. (41)
Semmoumy, S. (1)
Semper, C. (1)
Sempere, T. (4)
Sempere-Valverde, J. (1)
Sen Roy, S. (1)
Sen, A. (1)
Sen, H. (1)
Sen, S. (13)
Sen, S.P. (1)
Sen, Y. (1)
Sena, M.V.A. (1)
Sendão, J. (1)
Sendell-Price, A.T. (1)
Senden, T.J. (2)
Sender, K.L. (1)
Seneš, J. (1)
Senevirathne, G. (1)
Senft, S.L. (1)
Senina, I. (2)
Senko, J.F. (1)
Senn, H. (1)
Senna, A. (2)
Senna, M.L.V. (1)
Seno, N. (1)
Senou, H. (13)
Senthil, K.K. (1)
Sentosa, A.A. (1)
Seo, H.S. (2)
Seo, Y.B. (1)
Seoane, J. (1)
Seol, B.G. (1)
Séon, N. (1)
Seong, N.W. (2)
Sepa, P. (1)
Sephid, H. (1)
Seppala, M. (1)
Sepulveda, C. (6)
Sepulveda, C.A. (29)
Sepulveda, F.A. (4)
Sepulveda, R.D. (1)
Sequeira, A.M.M. (20)
Sequeira, S.E.K. (5)
Sequeira, V. (3)
Serabjit-Singh, C.J. (1)
Serafim, A. (1)
Serafini, G. (2)
Serafy, J.E. (5)
Serangeli, C. (1)
Seraphin, K.D. (1)
Serban, P. (1)
Serena, A. (1)
Serena, F. (153)
Serena, F.E. (1)
Serena, S. (1)
Sereno, P.C. (1)
Séret, B. (135)
Sergoua, W. (2)
Seridji, R. (4)
Serle, M. (1)
Serna, F. (1)
Serna-Quintero, J.M. (1)
Serra, D. (1)
Serra, G. (1)
Serra, J. (5)
Serra, O.D. (1)
Serra, W.S. (1)
Serra-Freire, N.M. (1)
Serra-Pereira, B. (23)
Serralheiro, A. (2)
Serrano Gordo, L. (1)
Serrano, A. (10)
Serrano, C.F. (1)
Serrano, R. (1)
Serrano-Flores, F. (2)
Serrano-Gordo, L. (1)
Serrano-Lopez, J.N. (1)
Serrano-Solis, A. (1)
Serrão Santos, R. (1)
Serrao, E.A. (1)
Serrat, A. (2)
Serre, S. (2)
Serres, A. (1)
Servais, T. (1)
Servonnat, M. (1)
Sesay, L. (1)
Seshappa, G. (1)
Sessa, J.A. (1)
Sestieri, E. (2)
Sethasathien, N. (1)
Sethuraman, V. (1)
Setiasih, N. (2)
Setiawan, A. (6)
Setiawan, D. (5)
Setka, J.D. (1)
Setlow, R.B. (1)
Setna, S.B. (6)
Seto, K.L. (2)
Setyawan, A.D. (1)
Setyawan, E. (7)
Seubert, E.A. (4)
Seuront, L. (10)
Seuront, L.A. (1)
Seus-Arrache, E.R. (1)
Seuss, B. (1)
Seve, C. (1)
Sever, D.M. (3)
Severijns, J. (2)
Severino, L. (1)
Severino, R. (2)
Severino, R.B. (2)
Severino, R.L. (1)
Severino-Rodrigues, E. (1)
Severo, M.M. (1)
Seveso, D. (2)
Sevier, A. (1)
Sevin, K. (1)
Seward, A.C. (2)
Seward, D.J. (2)
Sewell, J. (1)
Sewell, K.B. (1)
Seyer, L.D. (1)
Seyhan, K. (2)
Seymour, A. (1)
Seymour, J. (7)
Seymour, J.E. (2)
Seymour, R.S. (1)
Seymour, Z. (1)
Seymour, Z.T.A. (1)
Seyyedi-Mansour, S. (1)
Sezaki, K. (1)
Sfacteria, A. (1)
Sghaier, Y. (1)
Sguotti, C. (1)
Shaalan, M. (1)
Shaban, W.M. (1)
Shabetai, R. (5)
Shabica, C.W. (1)
Shackell, N.L. (3)
Shackett, M. (1)
Shackley, S.E. (8)
Shade, K.A. (1)
Shadwick, R.E. (12)
Shafer, G.J. (1)
Shaff, J.F. (1)
Shaffer, S.A. (4)
Shafiei, S. (1)
Shafqat, J. (1)
Shafron, W. (1)
Shah, A.K. (1)
Shah, B. (1)
Shah, S.R. (1)
Shahalemi, R.R. (1)
Shahidi, F. (4)
Shahrabany-Baranes, O. (1)
Shahriari, A. (1)
Shai, Y. (1)
Shaish, L. (2)
Shaitan, K.V. (1)
Shaker, N.A. (1)
Shaklee, J.B. (2)
Shakman, E. (1)
Shakman, E.A. (2)
Shallard, B. (1)
Shamasundar, B.A. (2)
Shamblott, M.J. (1)
Shameel, I. (2)
Shamir, S.Z. (2)
Shamir, Z.Z. (4)
Shams, S. (1)
Shamsi, S. (5)
Shamsuzzaman, M.M. (2)
Shan, B.B. (3)
Shan, L. (1)
Shan, Q.Y. (1)
Shan, X.D. (1)
Shanaka, K. (1)
Shanbhogue, S.L. (1)
Shang, Q. (2)
Shanis, C.P.R. (5)
Shankar, R.A. (1)
Shanker, K. (3)
Shanmugam, T. (1)
Shann, E.W. (2)
Shannahan, L.D. (1)
Shannon, K.R. (1)
Shannon, S.F. (1)
Shao, C.Y. (1)
Shao, J. (2)
Shao, J.Z. (1)
Shao, K. (1)
Shao, K.-T. (10)
Shao, K.-W. (1)
Shao, K.T. (3)
Shao, Z.H. (1)
Shapero, S. (1)
Shapiro, M.A. (1)
Shapovalov, K.M. (2)
Sharafat, S. (1)
Shariful, I.M.D. (1)
Sharkansky, I. (1)
Sharma, A. (2)
Sharma, A.P. (1)
Sharma, K. (1)
Sharma, K.M. (8)
Sharma, L.K. (1)
Sharma, R. (1)
Sharma, S.P. (1)
Sharma, S.R.K. (1)
Sharma, V. (1)
Sharp, A. (1)
Sharp, B. (1)
Sharp, M.F. (1)
Sharp, R. (2)
Sharpe, J. (3)
Sharpe, P.T. (1)
Sharples, P. (1)
Sharrad, A.E. (1)
Shaughnessy, C.A. (2)
Shaver, D.J. (1)
Shaw, A.L. (1)
Shaw, C. (2)
Shaw, G. (3)
Shaw, J. (2)
Shaw, J.A. (2)
Shaw, J.C. (2)
Shaw, J.C.M. (1)
Shaw, K. (2)
Shaw, P.-C. (1)
Shaw, R.L. (1)
Shaw, T.-H. (1)
Shaw, T.I. (1)
Shaw, W. (1)
Shawky, A.M. (1)
Shazili, N.A.M. (1)
Shcherbachev, Y.N. (6)
Shcherbich, Z.N. (2)
Shchvetsova, L.S. (1)
Shea, B. (1)
Shea, B.D. (11)
Shea, C.P. (1)
Shea, K.H. (3)
Shea, S.K. (1)
Shea, S.K.H. (8)
Shea-Vantine, C.S. (1)
Shearer, P. (2)
Sheaves, M. (13)
Sheaves, M.J. (1)
Shedlock, A. (1)
Shedlock, A.M. (2)
Sheehan, T.F. (1)
Sheen, Y.Y. (1)
Sheikh, A. (1)
Sheikh, S.I. (1)
Sheiko, B.A. (2)
Sheinbaum, J. (1)
Shelden, F.F. (1)
Sheldon, F. (1)
Sheldon, J.D. (3)
Sheldon, W. (1)
Shelekhov, V.A. (1)
Shell, R. (2)
Shell, R.C. (1)
Shelley, J.P. (2)
Shellis, R.P. (1)
Shelmerdine, R.L. (2)
Shelton, C.D. (1)
Shelton, E. (1)
Shelton, P. (1)
Shelton, R.M. (3)
Shen, C. (1)
Shen, C.J. (1)
Shen, D.Y. (1)
Shen, F.Y. (1)
Shen, H.L. (1)
Shen, J.Z. (1)
Shen, K.-N. (7)
Shen, K.L.S. (1)
Shen, K.N. (2)
Shen, L. (2)
Shen, L.B. (1)
Shen, S. (1)
Shen, S.-C. (7)
Shen, S.X. (1)
Shen, T. (1)
Shen, X.J. (1)
Shen, Y.F. (3)
Shen, Y.J. (1)
Shenoy, L. (3)
Shepard, C.M. (2)
Shepard, E.L.C. (2)
Shephard, S. (3)
Shepherd, A.P. (1)
Shepherd, C.M. (1)
Shepherd, L. (1)
Shepherd, T. (2)
Shepherd, T.D. (3)
Sheppard, B.J. (2)
Sheppard, C.R.C. (1)
Sheppard, S.M.F. (3)
Shepro, D. (1)
Sherborn, C.D. (2)
Sherburne, S.W. (1)
Sheridan, K. (1)
Sheridan, M.N. (1)
Sherley, R.B. (2)
Sherman, C.D.H. (3)
Sherman, C.S. (12)
Sherman, I.W. (2)
Sherman, R.L. (8)
Sherman, S. (1)
Sherman, W.R. (1)
Sherrard, J.E. (1)
Sherrell, R.M. (1)
Sherrill-Mix, S.A. (5)
Sherstkov, V.S. (1)
Shertzer, K.W. (2)
Sherwen, S.L. (1)
Sherwin, J.E. (2)
Sherwood, N.M. (6)
Shestopal, I.P. (3)
Shevelev, M.S. (1)
Shevernitsky, D.A. (1)
Shi, D.-L. (1)
Shi, F.D. (1)
Shi, F.L. (2)
Shi, H.B. (2)
Shi, J. (1)
Shi, J.H. (2)
Shi, L. (1)
Shi, L.-F. (1)
Shi, L.F. (2)
Shi, Q. (1)
Shi, S.J. (1)
Shi, X. (10)
Shi, X.F. (1)
Shi, Y. (1)
Shianov, V.N. (1)
Shiao, J.-C. (1)
Shiao, J.C. (1)
Shiba, M. (1)
Shiba, Y. (1)
Shibagaki, K. (2)
Shibata, M. (1)
Shibata, T. (1)
Shibata, Y. (3)
Shibayama, S. (1)
Shibuno, T. (1)
Shibuya, A. (14)
Shideler, G.S. (1)
Shidqi, R.A. (1)
Shields, A. (1)
Shields, J.D. (1)
Shields, M.A. (1)
Shields, S.A. (1)
Shiell, G. (1)
Shiels, H.A. (6)
Shiffman, D. (5)
Shiffman, D.S. (25)
Shigenobu, Y. (2)
Shigeta, T. (1)
Shih, H.-H. (1)
Shih, H.H. (1)
Shiina, T. (3)
Shiino, S.M. (2)
Shikama, K. (1)
Shikama, T. (1)
Shiledar, B.A.A. (1)
Shiller, T.A. (1)
Shillinger, G. (2)
Shillinger, G.L. (4)
Shimabukuro, M.I. (1)
Shimabukuro-Dias, C.K. (1)
Shimada, K. (166)
Shimada, M. (1)
Shimada, Y. (1)
Shimazaki, K. (1)
Shimazu, T. (1)
Shimeld, S.M. (2)
Shimidu, W. (1)
Shimizu, M. (16)
Shimizu, N. (2)
Shimizu, T. (3)
Shimma, H. (4)
Shimma, Y. (4)
Shimoda, S. (1)
Shimokomaki, M. (1)
Shimomura, H. (1)
Shimose, T. (1)
Shimoyama, K. (3)
Shin, D.-H. (1)
Shin, D.H. (4)
Shin, H.S. (3)
Shin, I. (1)
Shin, J. (1)
Shin, J.-Y. (2)
Shinde, G.B. (58)
Shinde, G.E. (1)
Shinde, S.P. (1)
Shinde, V.N. (1)
Shinder, S.L. (1)
Shing, A. (1)
Shing, C.C.A. (1)
Shinji, J. (1)
Shinnar, A.E. (1)
Shinohara, G. (4)
Shinohara, R. (1)
Shinozaki-Mendes, R.A. (1)
Shinzaki, D. (1)
Shiobara, Y. (4)
Shioda, S. (2)
Shiokawa, A. (2)
Shiozaki, K. (6)
Shipley, A.E. (3)
Shipley, J.B. (1)
Shipley, O.N. (41)
Shipp, R.L. (3)
Shippritt, M. (1)
Shiraev, T.P. (1)
Shirai, K. (1)
Shirai, S. (17)
Shiraishi, H. (2)
Shirke, S.S. (3)
Shirley, M. (1)
Shishkin, M.A. (1)
Shivji, M. (28)
Shivji, M.M. (1)
Shivji, M.S. (83)
Shkola, W. (1)
Shleib, N.A. (1)
Shnar, V.N. (1)
Shnyrov, V.L. (2)
Shojaku, S. (1)
Shokhirev, M.N. (1)
Shono, H. (2)
Shorland, F.B. (2)
Short, M. (1)
Short, R.B. (1)
Short, S. (1)
Shorter, N.M. (2)
Shoshitaishvili, B. (1)
Shotton, R. (1)
Shourd, M.L. (1)
Shoval, S. (1)
Show, C. (4)
Showell, M. (2)
Showell, M.A. (4)
Shrikanya, K.V.L. (2)
Shrimpton, J. (1)
Shriram, M. (3)
Shrivastava, R. (1)
Shriver-Rice, M. (1)
Shrives, J. (1)
Shu, J. (2)
Shu, J.C. (1)
Shu, Y. (1)
Shubin, N. (2)
Shubin, N.H. (7)
Shubin, O.A. (1)
Shucksmith, R. (1)
Shuey, J.A. (1)
Shuler, R.H. (1)
Shultz, A.D. (2)
Shum, P. (1)
Shuntov, V.P. (1)
Shuster, J.H. (1)
Shuttleworth, T.J. (6)
Shuvalov, V.F. (1)
Shuyuan, Q. (1)
Shvazaite, R.A. (1)
Shyni, K. (1)
Shyni, K.B. (1)
Si, R. (4)
Si, R.R. (3)
Sianipar, A. (2)
Sianipar, A.B. (7)
Siapatis, A. (4)
Siau, Y. (2)
Sibagariang, R.D. (1)
Sibaja-Cordero, J.A. (2)
Sibbald, C. (1)
Sibert, E. (1)
Sibert, E.C. (6)
Sibert, J.R. (1)
Sibly, R.M. (1)
Siccardi, E.M. (2)
Siccha-Ramirez, R. (4)
Siceloff, L. (3)
Sichelschmidt, O. (2)
Siciliano, A.M. (3)
Siciliano, S. (12)
Sicius, L. (1)
Sick, F. (1)
Sidagis, C. (1)
Sidat, N. (1)
Siddall, M.E. (1)
Sidders, M.A. (2)
Siddiqi, A.C. (1)
Siddique, E.M.K. (1)
Siddiqui, J. (1)
Siddiqui, S. (2)
Sidell, J. (1)
Siders, Z.A. (9)
Sidi, N. (1)
Sidibe, A. (2)
Sidina, E. (1)
Sidonie, C. (1)
Sidor, C.A. (1)
Sidorkewicj, N.S. (1)
Siebeck, U.E. (4)
Siedlecki, S. (1)
Siegenthaler, A. (1)
Siegfried, K.I. (1)
Siegfried, P. (1)
Siegfried, T.R. (1)
Sier, M. (1)
Sierra Sosa, T. (1)
Siezen, R.J. (3)
Sigé, B. (8)
Sigel, M.M. (3)
Sigge, G.O. (2)
Sigler, M. (1)
Sigler, M.F. (5)
Sigman, D.M. (2)
Signa, G. (1)
Signeux, J. (10)
Signore, M. (1)
Signori, C.N. (2)
Signorini, C.E. (1)
Sigogneau-Russell, D. (4)
Sigray, P. (1)
Sigsgaard, E.E. (6)
Sihlbom, C. (1)
Sijo, P. (1)
Sikkel, P.C. (1)
Sikweyiya, M. (3)
Sila, A. (2)
Silambarasan, K. (1)
Silas, E.G. (6)
Silberg, J.N. (2)
Silbernagel, C. (1)
Sileesh, M. (1)
Sileesh, M.S. (2)
Silkin, M.Y. (5)
Silkin, Y.A. (5)
Silkina, A. (2)
Silkina, E.N. (5)
Silkina, N.I. (1)
Silliman, B.R. (6)
Silliman, W.R. (1)
Sillman, A.J. (1)
Silman, I. (13)
Silva Nunes, J.L. (2)
Silva, A. (1)
Silva, A.A. (2)
Silva, A.P.C. (1)
Silva, A.S. (1)
Silva, C. (2)
Silva, C.E.D.A.E. (1)
Silva, C.J.P. (2)
Silva, D. (2)
Silva, D.A. (2)
Silva, E.M. (1)
Silva, F. (1)
Silva, F.M. (1)
Silva, F.S. (1)
Silva, G. (1)
Silva, G.B. (1)
Silva, G.H. (1)
Silva, H. (1)
Silva, H.M. (2)
Silva, I. (1)
Silva, I.M. (2)
Silva, J. (3)
Silva, J.A. (1)
Silva, J.F. (7)
Silva, J.L. (1)
Silva, K.C.R. (1)
Silva, K.C.R.S. (1)
Silva, L. (1)
Silva, L.-C.F. (1)
Silva, L.C. (1)
Silva, L.P.N. (2)
Silva, M. (1)
Silva, M.B. (2)
Silva, M.C. (3)
Silva, M.R.R. (1)
Silva, M.V. (1)
Silva, N.F. (1)
Silva, P. (18)
Silva, P.I. (2)
Silva, P.Jr. (1)
Silva, P.M. (1)
Silva, P.N. (1)
Silva, Pa. (2)
Silva, R.J. (1)
Silva, R.Z. (1)
Silva, T.B. (1)
Silva, T.C. (2)
Silva, T.H. (3)
Silva, V. (1)
Silva, V.E.L. (1)
Silva, V.S. (1)
Silva, W.M. (1)
Silva, W.T.A.F. (1)
Silva-Garay, L. (3)
Silva-Junior, L.C. (2)
Silva-Maria, L. (1)
Silveira de Medeiros, R. (1)
Silveira, L.M. (2)
Silveira, S. (2)
Silver, T.I. (1)
Silver, W.L. (1)
Silvestri, C. (1)
Silvestri, R. (1)
Silvestro, D. (2)
Silvosa, M. (2)
Sim, G. (1)
Sim, J.-S. (1)
Simaika, J.P. (1)
Simanek, D.E. (1)
Simard, B. (1)
Simental-Anguiano, M.D. (1)
Simental-Anguiano, M.D.R. (1)
Simental-Anguiano, M.R. (1)
Simeon, B. (4)
Simeon, B.M. (3)
Simeón-de La Cruz, A. (1)
Simeone, A. (3)
Simes, B. (2)
Simes, D.C. (1)
Simes, J.E. (1)
Simha, S.S. (1)
Simier, M. (9)
Siming, D. (1)
Simion, P. (1)
Simionescu, I. (1)
Simkins, D.C. (2)
Simma, H. (1)
Simmerie, V. (1)
Simmons, J.E. (8)
Simmons, L. (1)
Simmons, L.W. (3)
Simmons, P. (2)
Simmons, S.E. (1)
Simo, V. (1)
Simoens, G. (1)
Simões Vitule, J.R. (3)
Simon, A. (1)
Simon, G. (1)
Simon, J. (1)
Simon, J.E. (2)
Simon, K. (1)
Simon, M. (2)
Simon, V. (1)
Simon-Bouhet, B. (1)
Simon-Vallejo, M.D. (1)
Simonarson, B. (1)
Simone, L. (1)
Simone, L.R.L. (1)
Simonet, M. (1)
Simonitis, L.E. (1)
Simons, E.H. (1)
Simons, E.L. (2)
Simonsen, S. (3)
Simonson, C. (1)
Simpfendorfer, C. (11)
Simpfendorfer, C.A. (329)
Simpfendorfer, Ca. (1)
Simpfendorter, C.A. (1)
Simpson, A. (1)
Simpson, D. (1)
Simpson, L.C. (1)
Simpson, M. (2)
Simpson, M.A. (1)
Simpson, M.R. (1)
Simpson, N. (3)
Simpson, P.C. (1)
Simpson, S.D. (4)
Simpson, S.J. (8)
Simpson, T. (3)
Simpson, T.H. (3)
Sims, D. (1)
Sims, D.W. (131)
Šimůnek, Z. (6)
Simuro, N.C. (1)
Simwanza, R.J. (1)
Sin, F.Y.T. (1)
Sin, S.Y.T. (1)
Sinacori, G. (3)
Sinai, N.L. (1)
Sinan, H. (1)
Sinclair, C. (2)
Sinclair-Taylor, T.H. (4)
Sindermann, C.J. (2)
Sinègre, R. (1)
Sing, B. (1)
Singaram, G. (1)
Singer, T.D. (2)
Singh, A. (1)
Singh, C.M.L. (1)
Singh, D. (1)
Singh, H. (6)
Singh, H.R. (1)
Singh, I.S.B. (1)
Singh, K. (2)
Singh, L. (1)
Singh, M.P. (1)
Singh, N.A. (3)
Singh, N.K. (1)
Singh, N.P. (3)
Singh, R. (1)
Singh, R.K. (1)
Singh, R.N.P. (1)
Singh, R.P. (1)
Singh, S. (8)
Singh, S.D. (4)
Singh, V. (1)
Singh, V.V. (3)
Singh, Y.P. (3)
Singha, N.K. (2)
Singhal, D. (1)
Singleton, N. (1)
Sinha, A.K. (3)
Sinha, N.K. (1)
Sini, M. (2)
Sink, K. (1)
Sink, K.J. (2)
Sinninghe (1)
Sinopoli, M. (2)
Sinquin, G. (1)
Sinzow, I.F. (1)
Sion, L. (34)
Sioulas, A. (2)
Sipione, S. (1)
Siple, M.C. (1)
Sippel, T. (5)
Sippel, T.J. (2)
Sipson, A. (1)
Siqueiros-Beltrones, D.A. (1)
Siraimeetan, P. (1)
Sire, J.-Y. (1)
Siregar, H. (1)
Şirin, M. (1)
Siripunkaw, C. (1)
Siriwat, P. (2)
Sirkin, D.I.P. (1)
Sirna, G. (1)
Sirota, A.M. (1)
Sirovic, A. (1)
Sirri, R. (1)
Šišić, L. (2)
Siskey, M.R. (1)
Sisma-Ventura, G. (3)
Sismonda, E. (2)
Sisneros, J.A. (13)
Sisneros, J.S. (1)
Sisneros, N.B. (1)
Sissini, M.N. (1)
Sissoko, F. (3)
Siswanta, D. (1)
Sitoe, J.J. (1)
Siu, G. (3)
Siu, S. (5)
Siu, S.H. (1)
Siva, M.U. (1)
Sivak, J.G. (10)
Sivakami, S. (1)
Sivakumar, K. (1)
Sivakumar, P. (1)
Sivakumar, R. (2)
Sivaperuman, C. (2)
Sivasubramaniam, K. (1)
Siversson, M. (27)
Sivle, L.D. (1)
Sivri, N. (1)
Skaare, J.U. (1)
Skarke, A. (1)
Skaug, H.J. (1)
Skelton, Z.R. (4)
Skepper, C.L. (2)
Skerritt, D.J. (1)
Skewes, T. (1)
Skillman, A.D.K. (2)
Skinner, C. (1)
Skinner, M. (1)
Skipworth, E. (1)
Skírnisdóttir, S. (1)
Skjaeraasen, J.E. (1)
Skjelvan, I. (1)
Skmpere, T. (1)
Skoko, S.M. (1)
Skomal, G. (15)
Skomal, G.B. (70)
Skomall, G.B. (1)
Skompski, S. (1)
Skóra, K. (1)
Skou, J.C. (4)
Skouradakis, G. (1)
Skov, P.V. (2)
Skrzypek, G. (1)
Skubel, R.A. (6)
Skulan, J.L. (1)
Skupien, P. (1)
Skuratovskaya, E.N. (1)
Skutsch, G.M. (1)
Skutschas, P. (1)
Skutschas, P.P. (1)
Skvortsova, K. (1)
Skye, A. (1)
Slabbert, R. (1)
Slack, J. (1)
Slade, R. (1)
Sladky, K. (1)
Slager, C. (1)
Slager, C.J. (3)
Slager, G.S. (1)
Slaidina, M. (1)
Slankis, A.J. (1)
Slater, S. (1)
Slater, T.S. (3)
Slattery, W. (3)
Slaughter, B.H. (9)
Slaughter, R. (1)
Slaughter, S.R. (1)
Slavich, E. (1)
Slavik, O. (1)
Slavkin, H.C. (4)
Sleeman, J. (1)
Sleeman, J.C. (4)
Sleggs, G.F. (1)
Sleight, V.A. (4)
Slejkovec, Z. (1)
Slettengren, K. (4)
Slice, D.E. (2)
Slinde, E. (2)
Slinn, D.J. (1)
Slip, D.J. (3)
Sload, E.J. (1)
Sloan, S. (1)
Sloman, K.A. (5)
Slonim, C. (1)
Slotton, D.G. (1)
Sly, J. (1)
Smadi, A. (1)
Smadi, A.A. (1)
Smaers, J.B. (1)
Smale, M. (1)
Smale, M.J. (102)
Smales, L.R. (3)
Small, P.A. (1)
Smallegange, I. (1)
Smallegange, I.M. (2)
Smart, J. (2)
Smart, J.C.R. (1)
Smart, J.J. (22)
Smart, P.J. (3)
Smart, S.M. (1)
Smedile, F. (1)
Smedley, N. (5)
Smeets, W.J. (7)
Smeets, W.J.A.J. (1)
Smet, F. (1)
Smichi, N. (3)
Smine, A. (2)
Sminkey, T.R. (4)
Smirnov, A.A. (1)
Smirnov, A.K. (1)
Smirnov, O.V. (3)
Smirnova, E.V. (1)
Smit, A.B. (1)
Smit, N.J. (16)
Smith, A. (10)
Smith, A.C. (3)
Smith, A.D.M. (2)
Smith, A.J. (1)
Smith, A.K. (2)
Smith, A.N.H. (6)
Smith, B. (1)
Smith, B.E. (4)
Smith, B.G. (3)
Smith, B.L. (1)
Smith, C. (7)
Smith, C.A. (1)
Smith, C.J. (6)
Smith, C.L. (1)
Smith, D. (1)
Smith, D.C. (1)
Smith, D.D. (3)
Smith, D.G. (2)
Smith, D.J. (2)
Smith, D.R. (1)
Smith, D.S. (4)
Smith, D.T. (1)
Smith, E. (1)
Smith, E.D. (2)
Smith, F. (3)
Smith, F.A. (1)
Smith, G. (2)
Smith, G.J. (1)
Smith, H.M. (8)
Smith, H.W. (1)
Smith, J. (1)
Smith, J.A. (5)
Smith, J.B. (1)
Smith, J.D. (1)
Smith, J.E. (1)
Smith, J.L.B. (27)
Smith, J.M. (1)
Smith, J.T. (1)
Smith, J.W. (7)
Smith, K. (5)
Smith, K.E. (1)
Smith, K.L. (4)
Smith, K.M. (1)
Smith, K.R. (3)
Smith, L. (2)
Smith, L.D.G. (1)
Smith, L.E. (7)
Smith, L.J. (1)
Smith, L.L. (1)
Smith, M. (12)
Smith, M.A. (1)
Smith, M.F.L. (4)
Smith, M.L. (1)
Smith, M.M. (23)
Smith, M.P. (2)
Smith, M.P.L. (4)
Smith, M.S. (2)
Smith, N. (1)
Smith, N.A. (1)
Smith, N.B. (2)
Smith, N.C. (1)
Smith, N.D. (1)
Smith, N.L. (1)
Smith, N.M.A. (1)
Smith, P.J. (5)
Smith, P.J.S. (3)
Smith, P.L. (1)
Smith, P.W. (1)
Smith, R. (14)
Smith, R.A. (1)
Smith, R.A.J. (2)
Smith, R.E. (1)
Smith, R.L. (1)
Smith, R.M. (1)
Smith, S. (1)
Smith, S.C. (1)
Smith, S.D.A. (4)
Smith, S.E. (16)
Smith, S.H. (1)
Smith, S.J. (1)
Smith, S.L. (17)
Smith, S.M.E. (1)
Smith, T. (4)
Smith, T.H. (1)
Smith, T.M. (3)
Smith, T.R. (2)
Smith, T.T.R. (1)
Smith, W.D. (41)
Smith, W.L. (3)
Smith-Vaniz, W. (1)
Smith-Vaniz, W.F. (2)
Smith-Woodward, A. (1)
Smithson, T.R. (5)
Smithu, G. (1)
Smits, A.J. (1)
Smitt, F.A. (1)
Smolka, A.J. (1)
Smoot, C.A. (1)
Smoothey, A. (1)
Smoothey, A.F. (17)
Smout, S. (3)
Smrzka, D. (2)
Smukall, M. (2)
Smukall, M.J. (14)
Smulevich, G. (1)
Smyth, R.S.H. (1)
Snape, R. (2)
Snape, R.T.E. (2)
Snead, K.M. (1)
Sneddon, J. (1)
Sneha, V. (1)
Snelling, E.P. (4)
Snelson, F.F. (27)
Snene, H.E. (1)
Sneyd, J. (1)
Snigdha (1)
Snodgrass, D. (2)
Snodgrass, D.J.G. (1)
Snodgrass, J.M. (1)
Snodgrass, O. (2)
Snodgrass, O.E. (4)
Snodgrass, R.E. (1)
Snook, L. (1)
Snow, M. (1)
Snow, N.H. (1)
Snow, P. (1)
Snow, P.J. (6)
Snow, S. (12)
Snow, S.J. (8)
Snowden, B. (1)
Snowden, S. (1)
Snyder, B. (1)
Snyder, J.O. (8)
Snyders, L.B. (2)
So, C.L. (7)
So, K.F. (1)
Soares Moreira, P. (1)
Soares, A. (2)
Soares, A.B. (2)
Soares, K.D.A. (17)
Soares, L.S.H. (4)
Soares, M.B. (1)
Soares, M.C. (5)
Soares, M.G. (1)
Soares, M.O. (1)
Soares, N. (1)
Soares, S.L. (1)
Soares, W. (1)
Soares-Gomes, A. (1)
Sobecka, E. (1)
Sobel, M.J. (1)
Sobhana, K.S. (2)
Sobhani, B. (1)
Sobolev, N.N. (1)
Sobolevskii, E.I. (1)
Sobral, A. (1)
Sobral, A.F. (3)
Sobral, D. (1)
Sobrido-Camean, D. (1)
Sobrino, I. (9)
Socha, J.J. (1)
Socorro, O.A. (3)
Soda, K.J. (2)
Söderberg, C. (1)
Söderblom, F. (1)
Söderström, V. (1)
Sodeyama, S. (1)
Sodov, J. (1)
Sodre, D. (3)
Sodré, D.C.A. (1)
Soe, A.N. (1)
Soedharma, D. (1)
Soehn, K.L. (1)
Soehnlen, M. (1)
Soeiro, G. (1)
Soekoe, M. (4)
Soetaert, M. (1)
Sofronov, G. (1)
Sogaard, M. (1)
Sogawa, Y. (1)
Soh, H.Y. (1)
Soh, M.M.L. (1)
Sohn, J. (2)
Soibelzon, L. (1)
Sokiran, E.V. (1)
Sokolov, K.M. (4)
Sokolov, M. (2)
Sokolov, M.N. (1)
Sokolova, L.S. (1)
Sokolovskaya, T.G. (1)
Sokolovskii, A.S. (1)
Sokolskiy, T. (1)
Sokolskyi, T. (1)
Soku, M. (1)
Sola, E. (1)
Solak, K. (1)
Solana-Sansores, R. (1)
Solandt, J-L. (1)
Solandt, J.-L. (1)
Solanki, J. (3)
Solanki, J.K. (1)
Solanki, K.K. (1)
Solano, A. (1)
Solano, O.D. (1)
Solano-Barquero, A. (1)
Solano-Iguaran, J.J. (1)
Solari, A. (4)
Solbakken, J.E. (1)
Solcher, J. (1)
Soldat, V.T. (1)
Soldatov, V.K. (2)
Soldo, A. (37)
Soldo, M. (1)
Soldovilla, G. (2)
Solé, F. (2)
Solé, M. (2)
Solé-Cava, A.M. (6)
SoléCava, A.M. (1)
Soler, G. (10)
Soler, G.A. (2)
Soler, M. (1)
Soler-Gijón, R. (24)
Soler-Jimenez, L.C. (2)
Soler-Membrives, A. (1)
Solidoro, C. (1)
Solihin, D.D. (2)
Soliman, T. (1)
Soliman, V.S. (1)
Solís Nava, A. (1)
Solis-Añorve, A. (2)
Solis-Juarez, K. (1)
Soljan, T. (2)
Solleliet-Ferreira, S. (3)
Solleliet-Ferreira, S.E. (1)
Solomatov, S.F. (1)
Solomatov, S.V. (1)
Solomon, H. (1)
Solomon, R. (3)
Solomon, R.J. (4)
Solonin, S. (1)
Solonin, S.V. (3)
Solorzano, M.R. (1)
Solorzano-Kraemer, M.M. (1)
Solovyow, A.V. (1)
Solsona, C. (2)
Solt, P. (7)
Soltelo-Macias, F. (1)
Solunke, D.G. (1)
Soma, H. (3)
Soman, S. (1)
Somasekharan Nair, K.V. (3)
Somaweera, R. (1)
Somero, G.N. (2)
Somers, K. (1)
Somers, K.A. (1)
Somers, W. (1)
Somerville, J. (1)
Somerville, R. (2)
Somiya, H. (2)
Sommer, C. (1)
Sommer, J. (1)
Sommer, W.H. (1)
Sommeran, S.V. (2)
Sommerville, E. (2)
Somoza, G. (2)
Somoza, G.M. (3)
Somsap, N. (2)
Somvanshi, V.S. (1)
Sonchaeng, P. (1)
Sondes, M. (1)
Sone, M. (2)
Song, C.B. (1)
Song, D. (1)
Song, H.-M. (1)
Song, H.S. (2)
Song, I.J. (1)
Song, L.M. (2)
Song, N. (4)
Song, P.Q. (1)
Song, R. (1)
Song, X.-Z. (1)
Song, Y. (1)
Song, Y.O. (1)
Songcuan, A. (1)
Songploy, S. (1)
Sonke, J. (1)
Sonke, J.E. (5)
Sonko, P. (1)
Sönmez, G. (2)
Sonne, L. (1)
Sonnichsen, M. (1)
Sonntag, R.P. (1)
Sonoda, T. (1)
Sonoyama, T. (1)
Soon, N. (1)
Sorbera, L.A. (1)
Sorbini, L. (1)
Sorce, B. (1)
Sordino, P. (1)
Sorensen, O.J.R. (1)
Sorenson, L. (1)
Sorentino, C. (1)
Soria, M. (16)
Soriano, E. (1)
Soriano, S.R. (1)
Soriano-Velásquez, S. (1)
Soriano-Velásquez, S.R. (4)
Soriguer, M.C. (1)
Sorisio, L.S. (1)
Sorley, H.T. (1)
Sormo, E.G. (1)
Sorrentino, L. (1)
Sort, M. (1)
Sorzano, C. (1)
Sosa, O. (1)
Sosa-Cordero, E. (1)
Sosa-López, A. (1)
Sosa-Nishizaki, O. (51)
Sosa-Nishizaky, O. (1)
Sosa-Nizhisaki, O. (1)
Sosebee, K. (2)
Sosebee, K.A. (8)
Sospedra, I. (1)
Sosson, M. (1)
Šoster, A. (8)
Sotelo, C.G. (10)
Sotelo, F.M. (1)
Sotelo, M.A. (1)
Soth, S. (1)
Sotil, G. (1)
Sotiropoulos, F. (1)
Soto Lopez, K. (2)
Soto, E. (1)
Soto, J. (1)
Soto, J.M.R. (21)
Soto, L.P. (1)
Soto, M. (5)
Soto-Acuña, S. (5)
Soto-Huenchuman, P. (1)
Soto-Jiménez, M.F. (6)
Soto-Lopez, K. (6)
Soto-Navarrete, M.T. (3)
Sotomayor, P. (1)
Souissi, B.J. (1)
Souissi, J.B. (2)
Souissi, N. (5)
Soulen, B.K. (1)
Soundararajan, R. (4)
Souplet, A. (2)
Sour-Tovar, F. (1)
Sourbès, L. (1)
Sourdaine, P. (16)
Sourget, Q. (1)
Sourinejad, I. (2)
Sourisseau, E. (2)
Sousa, F.L. (1)
Sousa, I. (2)
Sousa, L. (2)
Sousa, L.L. (9)
Sousa, M.F. (1)
Sousa, O.M. (1)
Sousa, P.M. (1)
Sousa, R. (3)
Sousa, R.G.B. (1)
Soussi, M. (1)
Souster, T.A. (1)
South, J. (1)
Southall, E. (1)
Southall, E.J. (24)
Southwell, T. (12)
Southworth, M. (1)
Souto, A.A. (1)
Souto, L.R.A. (2)
Souverein, P. (1)
Souza dos Santos, A. (1)
Souza, A.T. (1)
Souza, B.C. (3)
Souza, C.C. (1)
Souza, C.D. (1)
Souza, G.B.G. (1)
Souza, R. (2)
Souza, R.F.C. (3)
Souza, T.S.A.L. (6)
Souza-Araujo, J. (1)
Souza-Junior, O.G. (1)
Sovik, G. (1)
Sovis, W. (2)
Sow, C.O. (1)
Sower, S. (1)
Sower, S.A. (2)
Sowiak, M. (2)
Soykan, C.U. (1)
Soykan, O. (1)
Spach, H.L. (2)
Spada, L. (2)
Spadaro, C. (1)
Spadini, V. (3)
Spaet, J.L.Y. (34)
Spaet, Y.L.Y. (1)
Spagnuolo, A. (1)
Spaich, P. (2)
Spaink, G. (1)
Spakowski, M. (1)
Spalding, M. (1)
Spalding, M.D. (1)
Spalletta, C. (2)
Spano, F. (1)
Spanò, N. (5)
Spanopoulos-Hernández, M. (1)
Spanopoulos-Zarco, P. (1)
Spanu, D. (2)
Sparkman, G. (1)
Sparks, E. (1)
Sparks, J.S. (2)
Sparks, L. (2)
Sparks, L.D. (1)
Sparks, R. (1)
Sparksman, R. (1)
Sparta, K. (1)
Spatafora, D. (2)
Spatari, G. (1)
Spath, M.C. (7)
Speaks, C. (1)
Spear, L.N. (1)
Spear, N. (4)
Spector, D. (1)
Spedicato, M.T. (6)
Speed, C. (1)
Speed, C.W. (29)
Speedie, C. (4)
Speedie, C.D. (5)
Speers-Roesch, B. (12)
Spencer, C. (1)
Spencer, M. (1)
Spencer, P.B. (1)
Spencer, P.J. (1)
Spencer, S.G. (1)
Sperb, C. (1)
Sperone, E. (82)
Sperry, D.G. (1)
Spezia, L. (1)
Spezzaferri, S. (3)
Spieler, R. (3)
Spieler, R.E. (9)
Spielman, S.L. (1)
Spielmann, J.A. (9)
Spier, D. (1)
Spies, I. (4)
Spies, I.B. (3)
Spiga, S. (1)
Spijkerman, E. (1)
Spindler, F. (5)
Spinelli, A. (2)
Spinelli, J. (1)
Spinetti, S. (7)
Spinola, M. (1)
Spinosa, C. (1)
Spinou, A. (1)
Spiridonov, A. (4)
Spirito, C.P. (1)
Spiro, S. (1)
Spitz, J. (6)
Spivack, W.D. (2)
Spivey, K.A. (1)
Spivia, W.R. (1)
Splendiani, A. (2)
Spokes, K. (3)
Spokes, K.C. (1)
Sporcic, M. (2)
Spotila, J.R. (3)
Spotte, S. (1)
Sprechmann, P. (1)
Spreitzenbarth, S. (1)
Sprent, J.F.A. (2)
Spring, K.R. (1)
Springauf, A. (2)
Springer, S. (55)
Springer, V.G. (5)
Sprivulis, P. (1)
Sprogis, K.R. (2)
Sproston, N.G. (3)
Spruyt, N. (1)
Spurgeon, E. (3)
Spyridopoulou, R.N.A. (5)
Spyros, A. (1)
Squadrone, S. (2)
Squillante, J. (1)
Squire, J.L. (2)
Squire, J.M. (1)
Squire, L. (13)
Squire, L.V. (1)
Squires, D. (3)
Squires, R.L. (3)
Srakaew, N. (2)
Srarfi, D. (2)
Srdic, A. (1)
Sreedhar, U. (1)
Sreedharan, S. (1)
Sreekanth, G.B. (1)
Sreekanth, G.P. (1)
Sreelekshmi, S. (1)
Sreeraj, C.R. (1)
Sreeram, M.P. (1)
Sreeramulu, K. (2)
Sridhar, J. (1)
Srinivas, M. (1)
Srinivasan, G. (1)
Srinivasan, M. (2)
Srinivasan, P.V. (1)
Srinivasan, S. (1)
Srinivasarengan, S. (2)
Sriramachandra Murty, V. (1)
Srisuk, P. (5)
Srivastav, A.K. (10)
Srivastav, S.K. (2)
Srivastava, B.K. (2)
Srivastava, M.P. (1)
Srivastava, S. (1)
St Ange, K. (1)
St Gelais, A.T. (1)
St George, J. (1)
St Leger, J. (1)
St-Gelais, A.T. (1)
St-Laurent, P. (1)
St-Pierre, C. (1)
St. George, J. (1)
St. John, O.H. (3)
Staaterman, E.R. (2)
Stabile, D. (1)
Stabile, G.C. (1)
Staby, A. (1)
Stacey, M. (1)
Stacey, N. (1)
Stacey, N.E. (1)
Stachacz, M. (1)
Stack, J. (1)
Stacy, B.A. (2)
Stacy, N.I. (2)
Stadler, H. (3)
Stafford, C.J. (2)
Stafford-Deitsch, J. (1)
Stagg, A. (1)
Staggl, M.A. (3)
Stagioni, M. (11)
Stagnitti, F. (1)
Stahl, B.J. (8)
Stahl, J. (2)
Staig Sweis, F.E. (1)
Staig, F. (1)
Stainier, X. (2)
Stajnko, A. (1)
Stalmans, M. (1)
Stam, W.T. (5)
Štamberg, S. (9)
Stamhuis, E.J. (1)
Stamouli, C. (2)
Stamoulis, K. (1)
Stamper, M.A. (5)
Stancanelli, B. (1)
Standen, E.M. (1)
Standhardt, B.R. (1)
Standing, A. (1)
Standing, A.S. (1)
Standora, E.A. (1)
Stanfield, P.R. (1)
Stanfield, R.L. (1)
Stanhope, B.J. (1)
Stanhope, M. (2)
Stanhope, M.J. (13)
Stanhopen, M.J. (1)
Stanić, M. (2)
Stanković, D. (3)
Stankus, A.M. (1)
Stanley, H.P. (9)
Stanley, K. (1)
Stansby, M.E. (1)
Stapel, J. (1)
Stapf, H. (1)
Staples, D. (1)
Staples, K.W. (1)
Stapley, J. (2)
Starck, W.A. (1)
Starck, W.H. (1)
Starczak, V. (1)
Stare, F. (1)
Stark, G. (1)
Starks, E.C. (9)
Starodubtseva, I.A. (1)
Starostinetsky-Malonek, T. (1)
Starr, R. (1)
Starr, R.M. (5)
Starrs, E.C. (1)
Stasko-Concannon, S. (1)
Stasso, J.J. (1)
Stat, M. (3)
Stathopoulou, E. (1)
Statsenko, E.O. (1)
Statum, S.M. (1)
Stauch, A. (1)
Staudinger, M.D. (2)
Stauffer, J.R. (1)
Stavens, B. (1)
Stavrianakou, M. (1)
Ste-Marie, E. (3)
Stead, D.A. (1)
Stead, D.G. (2)
Stead, F.B. (1)
Stead, J. (4)
Stead, N. (1)
Stead, S. (1)
Stead, S.M. (4)
Stean, S.J. (1)
Steckenreuter, A. (1)
Steeil, J. (1)
Steeil, J.C. (1)
Steel, A.E. (1)
Steel, R. (1)
Steele, J. (1)
Steele, L.M. (1)
Steele, P.R. (1)
Steele, S.L. (2)
Steeman, T. (1)
Steen, M.E. (1)
Steene, R.C. (3)
Steeves, H.N. (1)
Stefanescu, C. (3)
Stefani, F. (1)
Stefanni, S. (7)
Stefanov, D. (1)
Stefanov, S. (1)
Stefánsson, G. (1)
Steffen, R. (1)
Steffensen, J. (1)
Steffensen, J.F. (15)
Steffensen, K.F. (1)
Stegeman, J.J. (1)
Stehfest, K.M. (11)
Stehli, G. (2)
Stehlíková, D. (1)
Stehmann, M. (121)
Stehmann, M.F.W. (14)
Stehmann, S. (1)
Stehr, K. (1)
Stein, A.J. (1)
Stein, D.L. (2)
Stein, J.A. (1)
Stein, R.W. (1)
Steinbach, P.J. (1)
Steinberg, C.R. (3)
Steinberg, M. (1)
Steinberger, W.W. (1)
Steindachner, F. (19)
Steiner, D.F. (1)
Steiner, L. (1)
Steiner, M.S. (1)
Steiner, T. (7)
Steinetz, B.G. (5)
Steinhaussen, S.L. (1)
Steininger, F. (3)
Steininger, F.F. (2)
Steinke, D. (9)
Steinmann, B. (1)
Steinwall, O. (1)
Stelbrink, B. (4)
Stelfox, M. (1)
Stell, E. (1)
Stell, W.K. (8)
Stelnykova, N.I. (1)
Stelzenmuller, V. (1)
Stemmerik, L. (2)
Stemmler, J. (2)
Stenberg, C. (5)
Steneveld, A.A. (1)
Stenger, P.L. (1)
Stenger, V.G. (1)
Steno, N. (1)
Stensiö, E.A. (6)
Stensløkken, K.-O. (1)
Stepanek, R. (5)
Stephan, C.F. (1)
Stephan, D. (2)
Stephan, E. (4)
Stephansson, O. (1)
Stephen, J.N. (1)
Stephens, J. (1)
Stephens, N.C. (1)
StephensCárdenas, S. (1)
Stephenson, B. (1)
Stephenson, F. (2)
Stephenson, P.J. (1)
Stepputtis, D. (1)
Sterba, J. (1)
Sterba-Boatwright, B. (1)
Stergiou, K.I. (4)
Sterioti, A. (1)
Sterk, J. (1)
Sterli, J. (2)
Sterling, S.L. (1)
Stern, E.M. (1)
Stern, J.H. (2)
Stern, N. (4)
Sternberg, C.H. (1)
Sternberg, C.M. (1)
Sternberg, D. (1)
Sternberg, K. (1)
Sternby, B. (1)
Sternes, P.C. (10)
Sternik, L. (1)
Sternlicht, J.K. (2)
Stetter, M.D. (1)
Stetter, S. (1)
Stettner, G. (1)
Steuben, K.S. (1)
Steurbaut, E. (3)
Steven, A.D.L. (1)
Steven, G.A. (1)
Steven, J. (2)
Stevens, A. (3)
Stevens, B. (2)
Stevens, B.N. (1)
Stevens, D.W. (4)
Stevens, E.D. (1)
Stevens, G. (17)
Stevens, G.M.W. (25)
Stevens, J. (7)
Stevens, J.D. (193)
Stevens, J.E. (1)
Stevens, J.R. (1)
Stevens, K. (1)
Stevens, M. (1)
Stevens, N. (1)
Stevens, N.J. (3)
Stevens, P.W. (8)
Stevens, R. (1)
Stevens, R.C. (1)
Stevens, T. (1)
Stevenson, B. (1)
Stevenson, B.C. (1)
Stevenson, D.E. (16)
Stewart, A. (2)
Stewart, A.L. (31)
Stewart, B.D. (2)
Stewart, B.S. (9)
Stewart, C. (5)
Stewart, J. (1)
Stewart, J.D. (39)
Stewart, M. (2)
Stewart, S.A. (1)
Steyaert, M. (1)
Steyer, J.-S. (1)
Steyer, J.S. (2)
Steyrer, C. (3)
Steyskal, G.C. (1)
Stibor, H. (1)
Stick, K.C. (1)
Stidham, T. (2)
Stidworthy, M.F. (3)
Stiebens, V. (2)
Stieger, B. (1)
Stiehler, A.W. (1)
Stier, A.C. (1)
Stier, S. (1)
Stiernagle, W. (1)
Stiffel, M. (1)
Stiles, J.-L. (1)
Stiles, R. (1)
Stiller, D.A. (1)
Stillwell, C.E. (8)
Stilwell, J.D. (2)
Stilwell, J.M. (2)
Stimson, M.R. (1)
Stine, J.J. (1)
Stine, N. (1)
Stingo, V. (12)
Stinkulis, G. (3)
Stinnesbeck, E.S. (1)
Stinnesbeck, W. (7)
Stinson, C.M. (3)
Stinton, F.C. (2)
Stipa, M.G. (3)
Stipniece, A. (1)
Stirling, B. (1)
Stirling, B.S. (4)
Stirling, D. (3)
Stirratt, H. (2)
Stivala, S.S. (1)
Stobart, B. (1)
Stobo, W.T. (6)
Stobutzki, I. (1)
Stobutzki, I.C. (4)
Stobutzki, I.M. (1)
Stock, D.W. (4)
Stock, J.H. (1)
Stock, M.K. (2)
Stock, S.R. (3)
Stock, T. (2)
Stockwell, B. (1)
Stockwell, B.L. (1)
Stoeckle, M.Y. (1)
Stoehr, A.A. (1)
Stoel, P.B. (1)
Stoelting, M.S. (1)
Stoff, J. (1)
Stoff, J.S. (1)
Stoffer, P.W. (1)
Stoffers, T. (3)
Stoffregen, D.A. (1)
Stöhr, P. (1)
Stoilas, V.-O. (2)
Stoilas, V.O. (1)
Stojaspal, F. (1)
Stokes, D. (1)
Stokes, E.E. (1)
Stokes, M.D. (1)
Stokesbury, K.D.E. (1)
Stokesbury, M. (1)
Stokesbury, M.J.W. (4)
Stokey, R. (1)
Stoknes, I.S. (4)
Stolen, E.D. (1)
Stoliczka, F. (1)
Stolte, H. (1)
Stone, B. (1)
Stone, D. (1)
Stone, D.A.J. (5)
Stone, E. (2)
Stone, F.E. (1)
Stone, G. (1)
Stone, G.S. (1)
Stone, J.H. (1)
Stone, K. (1)
Stone, N.R. (1)
Stone, R.B. (1)
Stone, S.N. (1)
Stoner, A.W. (2)
Stoner, D.S. (1)
Stoops, G.L. (1)
Stopforth, C. (2)
Stoppani, A. (1)
Stoppani, N. (1)
Storai, T. (21)
Storb, U. (1)
Storelli, A. (4)
Storelli, M.M. (15)
Storer, D.H. (9)
Storer, H.R. (1)
Storer, J.E. (1)
Storm, V. (1)
Storms, R. (3)
Storms, T. (1)
Storo, R. (1)
Storrie, M. (1)
Storrie, M.T. (2)
Storrs, G.W. (1)
Storz, J.F. (1)
Stoskopf, M. (2)
Stoskopf, M.K. (5)
Stossich, M. (1)
Stott, F.C. (3)
Stout, R.G. (1)
Stow, A. (8)
Stow, A.J. (9)
Stowell, M.H.B. (1)
Strahl, B.D. (1)
Strand, T. (1)
Strange, J.B. (1)
Stranock, S.D. (1)
Strasburg, D.W. (2)
Strasburger, W.W. (1)
Strassburger, W. (1)
Strasser, M. (1)
Straube, N. (56)
Straus, J.W. (1)
Strausberg, R.L. (2)
Strauss, M.B. (1)
Strausz, L. (1)
Strawbridge, J. (1)
Streck, P. (1)
Strecker, G. (1)
Street, G. (1)
Street, G.M. (1)
Street, R. (4)
Streich, M.K. (4)
Stremme, D.W. (1)
Strenger, A. (1)
Strganac, C. (1)
Stribling, M.D. (1)
Strickland, A. (1)
Strickland, B.A. (4)
Strickland, H.E. (1)
Strickland, J. (2)
Strickland, W.N. (2)
Strid, A. (4)
Strid, L. (1)
Stride, R.K. (1)
Striedter, G.F. (1)
Strietman, W.J. (1)
Strijckers, J. (1)
Strike, E.M. (1)
Strindberg, S. (2)
Stringer, G.L. (11)
Stritzke, R. (1)
Strogyloudi, E. (1)
Stroh, N. (1)
Stromer, E. (8)
Strona, G. (1)
Strong, C.S. (1)
Strong, E.E. (1)
Strong, P. (1)
Strong, S.J. (1)
Strong, W. (1)
Strong, W.R. (8)
Strongin, K. (2)
Stroppolo, M.E. (1)
Strote, J. (1)
Strother, J.A. (3)
Stroucken, J.W. (2)
Stroud, E. (1)
Stroud, E.M. (10)
Stroud, G.J. (1)
Strougo, A. (3)
Strubbe, K. (1)
Strugnell, J.M. (3)
Struhsaker, P. (2)
Struhsaker, P.J. (1)
Struthers, C.D. (4)
Struve, J. (1)
Strüver, J. (1)
Stuart, M. (1)
Stuart, S.D.F. (1)
Stuart, S.N. (1)
Stuart-Smith, R.D. (1)
Studnička, F.K. (2)
Stuesse, D.C. (2)
Stuesse, S.L. (8)
Stuhr, M. (1)
Stull, A.T. (1)
Stump, E. (3)
Stump, K. (1)
Stump, K.L. (2)
Stumpf, E. (1)
Stumpf, S. (18)
Stunz, G.W. (12)
Sturdevant, M.V. (1)
Sturm, J.J. (1)
Stürup, M. (3)
Su, C.Y. (2)
Su, D. (1)
Su, G.S. (1)
Su, K.-Y. (1)
Su, K.Y. (6)
Su, P.X. (1)
Su, S.-H. (1)
Su, S.K. (1)
Su, W. (1)
Su, W.J. (1)
Su, Y. (2)
Su, Y.-Q. (2)
Su, Y.L. (1)
Su, Y.M. (1)
Suan, G. (1)
Suarez, A.M. (2)
Suarez, C.A. (1)
Suárez, E. (2)
Suarez, F.M. (1)
Suarez, J. (2)
Suarez, M. (2)
Suárez, M.E. (19)
Suarez, M.N. (1)
Suarez, R. (1)
Suarez-Moncada, J. (6)
Suarez-Moncada, J.M. (1)
Suarez-Moo, P.D. (1)
Suárez-Morales, E. (1)
Suarez-Najera, I. (1)
Suarez-Riglos, M. (3)
Suareza, S.C. (1)
Suazo, T. (1)
Subagiyo (1)
Subashni, B. (1)
Subbiah, S. (1)
Suberg, L.A. (1)
Suberman, R.I. (1)
Subhan, B. (3)
Subhapradha, C.K. (2)
Subramani, S. (1)
Subramaniam, M.K. (2)
Subramaniam, N. (1)
Subramaniam, R.C. (1)
Subramanian, A. (1)
Subudhi, M. (1)
Suc, J.-P. (1)
Sucerquia, P.A. (1)
Suchéras-Marx, B. (1)
Suckow, G.A. (1)
Sucunza, F. (2)
Suda, K. (4)
Suda, M. (1)
Suda, Y. (1)
Sudak, F.N. (3)
Sudal, E. (1)
Sudan, C.S. (1)
Sudario-Cook, J. (1)
Sudberry, J.J. (1)
Sudhakar, G.V.S. (1)
Sudhakar, M. (2)
Sudheesh, P.S. (1)
Sudre, J. (6)
Sueiro, C. (8)
Sueiro, M.C. (3)
Sues, H.-D. (2)
Suess, F.E. (1)
Suetake, H. (1)
Suga, S. (1)
Sugahara, F. (2)
Sugahara, K. (1)
Sugahra, K. (1)
Sugawara, R. (1)
Sugaya, T. (2)
Sugeha, H.Y. (1)
Suggs, W.K. (1)
Sughi, K. (4)
Sugihara, C. (1)
Sugihara, T. (1)
Sugii, K. (2)
Sugimoto, T. (1)
Sugiyama, E. (1)
Sugiyama, H. (2)
Sugiyama, I. (1)
Sugiyama, T. (1)
Sujatha, K. (3)
Sujitha, S.B. (7)
Suk, S.H. (2)
Sukee, T. (1)
Sukenik, A. (1)
Sukham, M.D. (1)
Sukhorukova, V.S. (1)
Sukhovershin, V.V. (1)
Sukumaran, K.K. (1)
Sukumaran, S. (7)
Sulak, K.J. (2)
Sulanke, E. (1)
Sulej, T. (2)
Sulić Šprem, J. (1)
Sulikowsk, J. (1)
Sulikowski, J. (20)
Sulikowski, J.A. (71)
Sulikowski, J.R. (1)
Sullivan, B. (1)
Sullivan, E. (1)
Sullivan, K.J. (1)
Sullivan, K.M. (1)
Sullivan, M.X. (1)
Sullivan, P.J. (1)
Sullivan, R. (1)
Sullivan, T. (1)
Sultan, S. (1)
Sultan-Mohammadi, V. (1)
Sultana, S. (1)
Sultanov, R.M. (1)
Sumadhiharga, K. (1)
Sumaila, R. (1)
Sumaila, U.R. (5)
Sumalia, R. (1)
Suman, S. (1)
Sumantri, I. (1)
Sumi, K.R. (1)
Sumi, M. (1)
Sumida, S.S. (1)
Sumigama, S. (1)
Sumikawa, H. (3)
Sumitha, G. (1)
Summa, N. (1)
Summers, A. (5)
Summers, A.P. (73)
Summers, D.D. (1)
Summers, E.L. (2)
Summerville, R. (1)
Summesberger, H. (1)
Sumod, K.S. (1)
Sumpter, J.P. (7)
Sumpton, W. (5)
Sumpton, W.D. (3)
Sun, C. (1)
Sun, C.-L. (4)
Sun, D. (1)
Sun, D.A.R. (1)
Sun, D.D. (1)
Sun, D.R. (2)
Sun, H.Y. (1)
Sun, L. (2)
Sun, M.S. (2)
Sun, P. (1)
Sun, P.L. (1)
Sun, Q. (3)
Sun, R. (2)
Sun, S. (1)
Sun, X. (1)
Sun, Y. (3)
Sun, Z. (1)
Sun, Z.Y. (2)
Sun, Z.Z. (1)
Sunada, J.S. (1)
Sundar, K. (1)
Sundaram, R. (1)
Sundaram, S. (4)
Sundaramanickam, A. (3)
Sundaresan, S.S. (2)
Sundell, G. (1)
Sundelof, A. (1)
Sundin, L. (1)
Sundström, G. (1)
Sundström, L.F. (11)
Sunico, S. (1)
Sunil, K.T.S. (2)
Sünksen, K. (1)
Sunnerhagen, K.S. (1)
Suntok, S. (1)
Sunye, P.S. (1)
Sunyer, J.O. (1)
Suparmo (1)
Superio, M.D. (1)
Supernault, J. (1)
Supic, J. (1)
Suquele, P. (1)
Suraci, V. (1)
Surapaneni, V.A. (5)
Şuraru, M. (2)
Șuraru, N. (3)
Suratno, S. (1)
Sureandiran, B. (3)
Sureda, A. (1)
Sures, B. (1)
Suresh Babu, P.P. (2)
Suresh, T.V. (3)
Suresh, V.R. (1)
Surgenor, R. (1)
Suriah, A.R. (1)
Suriano, C.M. (3)
Suriano, D.M. (5)
Suriel-Smeets, R.M. (1)
Surkov, M.V. (1)
Surlyk, F. (1)
Surry, A.M. (1)
Suryana, A.A.H. (1)
Suseela, M. (3)
Suski, C.D. (9)
Sussman, J.L. (7)
Sutaria, D. (7)
Sutaria, D.N. (1)
Sutarno (1)
Sutcliffe, P.J.C. (1)
Sutcliffe, S.R. (1)
Sutcliffe, W.H. (1)
Suteethorn, S. (3)
Suteethorn, V. (25)
Suteethorna, S. (1)
Suter, J. (1)
Suthar, J. (2)
Suthers, I.M. (4)
Sutoh, Y. (1)
Sutton, D. (1)
Sutton, D.A. (1)
Sutton, P. (1)
Sutton, P.J.H. (1)
Sutton, S. (1)
Sutton, S.G. (3)
Sutton, T. (1)
Sutton, T.T. (2)
Suvatti, C. (2)
Suvorov, E.K. (1)
Suwalski, A. (2)
Suyama, M. (3)
Suyama, Y. (2)
Suyatna, I. (1)
Suzer, B. (1)
Suzuki, B. (1)
Suzuki, C. (1)
Suzuki, H. (8)
Suzuki, K. (3)
Suzuki, M. (6)
Suzuki, N. (9)
Suzuki, R. (3)
Suzuki, S. (3)
Suzuki, T. (15)
Suzuki, Y. (1)
Suzumoto, A. (1)
Svarachorn, T. (1)
Svavarsson, J. (7)
Svedäng, H. (2)
Svendsen, J.C. (2)
Svenson, K. (1)
Svensson, G.S.O. (1)
Svensson, M. (2)
Sverko, E. (1)
Svetlov, M.F. (1)
Sviben, S. (1)
Svobodova, A. (1)
Swafford, I. (1)
Swain, D.P. (9)
Swain, M.T. (1)
Swainson, W. (2)
Swainston, R. (1)
Swaminathan, T.R. (1)
Swamy, H. (1)
Swann, J.B. (1)
Swanson, J. (2)
Swanson, P. (1)
Swanson, P.M. (1)
Swanson, R. (1)
Swanson, S. (6)
Swant, A.D. (1)
Swapnil, S.S. (3)
Swarbrick, P.A. (1)
Swarca, A.C. (1)
Swart, D.B. (1)
Swart, P.K. (1)
Swatipriyanka, S. (1)
Sweet, A.R. (1)
Sweet, D. (1)
Sweet, M. (1)
Sweeting, C.J. (2)
Sweetman, S. (1)
Sweetman, S.C. (4)
Sweezey, B.B. (1)
Swenson, E.R. (3)
Swenson, J.D. (3)
Swenson, K.E. (1)
Sweydan, S. (1)
Swider, D.A. (2)
Świderski, Z. (8)
Swidnicka, E. (1)
Swidryk, J. (1)
Swierczewski, E.V. (1)
Swift, C. (1)
Swift, D.G. (3)
Swift, P.R. (1)
Swimmer, Y. (9)
Swinburne, N.H.M. (1)
Swinehart, A.L. (1)
Swing, K. (1)
Swinney, G.N. (2)
Swinsburg, W.A. (1)
Swintek, Ma. (1)
Swisher, A. (1)
Swithenbank, A. (1)
Swithenbank, A.M. (1)
Swofford, D.L. (1)
Syahdar, F.A. (1)
Syakurachman, I. (2)
Syamsuni, Y.F. (1)
Sychevskaya, E.K. (1)
Sydeman, C.M. (1)
Syed Ali, S. (1)
Syed, A.S. (1)
Sykes, D. (1)
Sykes, H. (2)
Sykes, J.H. (3)
Sykora, M. (1)
Sýkorová, I. (1)
Sylla, I. (2)
Sylla, M. (1)
Sylvain, A. (1)
Syme, D. (1)
Syme, D.A. (7)
Symeonidis, N.K. (2)
Synnes, M. (4)
Sys, K. (1)
Sysa, V.N. (1)
Sytchevskaya, E. (1)
Sytsma, V. (1)
Sytsma, V.M. (1)
Syversen, G. (1)
Szabo, A. (1)
Szabó, F. (1)
Szabó, M. (19)
Szabo, N.J. (6)
Szabó, P. (2)
Szabo, T. (5)
Szczepanski, A. (1)
Szczepanski, J.A. (1)
Sze, H.C. (1)
Szebedinszky, C. (1)
Szedlmayer, S.T. (3)
Szekely, T. (2)
Székely, T.Jr. (1)
Szél, A. (1)
Szentesi, Z. (2)
Szephegyi, M.N. (1)
Szeplaki, B.J. (1)
Szitenberg, A. (1)
Szrek, P. (2)
Sztanó, O. (1)
Szucsich, N. (1)
Szuster, B.W. (1)
Szymanski, M. (1)
Szynwelski, B.E. (1)
Søgaard, M. (1)
Sørensen, A.M. (1)
Sørensen, J.M. (1)